Benzeen is een kleurloze vloeistof met een zoete geur. Benzeen verdampt snel, lost slecht op in water en is zeer brandbaar. Benzeen is aanwezig in het milieu: in water, lucht en in de bodem. De stof werd in de 19e eeuw ontdekt en werd gewonnen uit koolteer. Tegenwoordig wordt het voornamelijk van petroleum gemaakt. Het is één van de meest geproduceerde chemische stoffen en wordt gebruikt als grondstof voor andere chemische stoffen, zoals ethylbenzeen waar styreen en uiteindelijk kunststoffen van wordt gemaakt. Benzeen kan ook bij natuurlijke processen ontstaan, bijvoorbeeld in vulkanen of bij bosbranden.

Iedereen wordt dagelijks blootgesteld aan kleine hoeveelheden benzeen, zowel binnen- als buitenshuis. Naast tabaksrook zijn de lucht rondom benzinestations en de uitstoot van motorvoertuigen en fabrieken belangrijke bronnen van blootstelling aan benzeen. Ook dampen en gassen die vrijkomen uit producten zoals lijm, verf, en oplosmiddelen bevatten benzeen. In fabrieken waar benzeen geproduceerd of gebruikt wordt is de blootstelling het hoogst.

Benzeen in tabaksrook

Voor rokers is tabaksrook de belangrijkste bron van blootstelling aan benzeen. Het komt vrij in de rook na verbranding van tabak. Ook niet-rokers worden via tabaksrook blootgesteld wanneer ze passief meeroken. Iedereen wordt dagelijks blootgesteld aan een kleine hoeveelheid benzeen. Een gemiddelde roker krijgt elke dag gemiddeld 10 keer meer benzeen binnen dan een niet-roker.

Schadelijke gezondheidseffecten

Benzeen is een kankerverwekkende stof. Het is door het International Agency for Research on Cancer (IARCInternational Agency for Research on Cancer) ingedeeld als ‘kankerverwekkend voor de mens’ (Groep 1).  Langdurige blootstelling aan benzeen kan acute myeloïde leukemie veroorzaken, dit is de meest voorkomende vorm van acute leukemie bij volwassenen. 

Bronnen

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)

International Agency for Research on Cancer (IARC)