Aceetaldehyde is een stof die in het menselijk lichaam wordt aangemaakt tijdens het stofwisselingsproces; bijvoorbeeld wanneer alcohol door het lichaam wordt afgebroken. Deze stof komt in de natuur regelmatig voor als chemisch bijproduct in planten en in veel organismen. Ook is het een natuurlijk bestanddeel van veel etenswaren, zoals rijp fruit, koffie en brood. De smaak van aceetaldehyde wordt omschreven als fris met een fruitachtige maar soms muffe geur.


Wat doet aceetaldehyde?
Aceetaldehyde verhoogt het verslavingseffect van de nicotine in sigaretten – de stof in tabak die er hoofdzakelijk verantwoordelijk voor is dat rokers afhankelijk worden van sigaretten. Het verbetert de smaak of geur van sigaretten niet en het wordt niet geacht enige invloed te hebben op de aantrekkingkracht van sigaretten.

Algemeen gebruik
Aceetaldehyde wordt algemeen toegepast in de productie van andere industriële chemische stoffen. Het wordt gebruikt als oplosmiddel in de rubber-, looi- en papierindustrie en als een conserveermiddel voor fruit en vis. Ook wordt het soms toegepast als smaakstof.

Toepassing binnen de tabaksindustrie
Tabaksproducenten voegen zelf geen aceetaldehyde toe aan sigaretten. Maar andere tabaksadditieven (zoals suikers, sorbitol en glycerol) produceren aceetaldehyde, dat bij verbranding in de sigarettenrook vrijkomt. 
De rook die tijdens het roken van één sigaret wordt geïnhaleerd (de rechtstreeks geïnhaleerde rook) bevat gemiddeld 1 microgram aceetaldehyde. Sommige sigaretten kunnen echter wel de dubbele hoeveelheid produceren. Hierdoor is aceetaldehyde een van de hoofdbestanddelen van sigarettenrook (na teer, nicotine en koolmonoxide).

Schadelijke gezondheidseffecten
Aceetaldehyde is een zeer reactieve stof waarvan bekend is dat deze reageert met veel stoffen in het lichaam. De stof veroorzaakt irritatie in de luchtwegen en is geclassificeerd als een mogelijk kankerverwekkende stof door het International Agency for Research on Cancer (IARCInternational Agency for Research on Cancer - een vooraanstaand instituut in kankeronderzoek).

Invloed op de rookverslaving
Aceetaldehyde kan indirecte schade veroorzaken doordat het een afhankelijkheid van het roken teweeg kan brengen. Dit zou rokers uiteindelijk kunnen blootstellen aan een grotere hoeveelheid giftige stoffen in sigarettenrook. 
Aceetaldehyde kan indirect de aantrekkelijkheid van sigaretten verhogen door het effect op de hersenen, veroorzaakt door harman – één van de reactieproducten van aceetaldehyde. Van harman wordt verondersteld dat het een soortgelijke invloed heeft als antidepressiva op de gemoedsgesteldheid. De afhankelijkheid van het roken kan aldus worden vergroot door het stemmingsverhogende effect van harman.

© Afbeelding: Federal Office of Public Health FOPHFederal Office of Public Health, Switserland