Gezond in de IJmond

De bewoners in de IJmond maken zich zorgen over mogelijke effecten van de luchtkwaliteit op hun gezondheid. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  monitort sinds 2008 de gezondheid in de regio. In 2009 is er een aanvullend onderzoek gedaan naar de mogelijke invloed van de luchtkwaliteit op de gezondheid in de regio. Sindsdien doen de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Kennemerland en het RIVM periodiek verslag van de gezondheidsmonitoring in de regio door middel van de gezondheidsmonitor IJmond. in 2018-2020 doet het RIVM aanvullend onderzoek naar de zogenoemde grafietregens en naar luchtkwaliteit en gezondheid in de IJmond.

Ook is het RIVM betrokken bij het project Hollandse luchten. In dit project wordt met diverse pilots, burgermetingen en evenementen de leefomgeving van Noord Holland in kaart gebracht. Ook in de IJmond regio loopt een Hollandse Luchten pilot en gaan mensen zelf meten met sensoren. Meer informatie over zelf meten is te vinden op de webpagina www.samenmeten.nl.

Actueel

Blijf op de hoogte van de laatste gebeurtenissen en onderzoek van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in de IJmond.

Overzicht rapporten

Er zijn meerdere onderzoeken en publicaties die aandacht besteden aan de gezondheid en luchtkwaliteit in de IJmond. Deze pagina geeft een overzicht van publicaties van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst en soms in samenwerking met andere partners.