Gezondheid in de IJmond

De bewoners in de IJmond maken zich zorgen over mogelijke effecten van de luchtkwaliteit op hun gezondheid. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu monitort sinds 2008 de gezondheid in de regio. In 2009 is er een aanvullend onderzoek gedaan naar de mogelijke invloed van de luchtkwaliteit op de gezondheid in de regio. Sindsdien doen de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Kennemerland en het RIVM periodiek verslag van de gezondheidsmonitoring in de regio.

In 2019 gaat het RIVM in gesprek met bewoners over hun zorgen en vragen betreffende de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van de uitstoot van zogenoemde grafietregens door Tata Steel.

Ook is het RIVM betrokken bij het project Hollandse luchten. In dit project wordt diverse pilots, burgermetingen en evenementen de leefomgeving van Noord Holland in kaart gebracht. Ook in de IJmond regio loopt een Hollandse Luchten pilot en gaan mensen zelf meten met sensoren. Meer informatie over zelf meten is te vinden op de webpagina www.samenmeten.nl.