Op Regiobeeld.nl/kansrijkestart kunnen lokale coalities gegevens uit de 'lokale indicatorenset’ inzien in een speciaal hiervoor ingericht dashboard. Alle gegevens zijn te gebruiken voor een gesprek tussen beleidsmakers, bestuurders en zorgverleners over hoe het gaat met de lokale coalitie. Maar hoe gebruik je deze gegevens in de praktijk? Hoe voer je dit gesprek aan de hand van de gegevens in je gemeente? Wat gebruik je bij monitoring?

In de Webinar “Hoe gebruik je het Dashboard Lokale Indicatoren Kansrijke Start in de lokale setting?” bespreken we manieren om de gegevens uit monitoring  te gebruiken. Lokale coalities die ervaring hebben met het bespreken van gegevens van indicatoren vertellen hoe ze dit hebben aangepakt. Heel inspirerend.

De Webinar is bedoeld voor professionals, bestuurders en onderzoekers die betrokken zijn bij lokale monitoring en de inrichting ervan. Zie de presentatie van de bijeenkomst. U kunt de bijeenkomst terugkijken via de opname. Stuur hiervoor een e-mail naar Inge Boesveld via kansrijkestart@rivm.nl.