Wel of niet meedoen?

Het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt u aangeboden door de overheid. Uit onderzoek blijkt dat de voordelen van dit onderzoek bij de totale doelgroep groter zijn dan de nadelen. Voor u persoonlijk kan dit anders zijn. U beslist zelf of u wel of niet wilt meedoen.

De keuze om wel of niet mee te doen aan het bevolkingsonderzoek maakt u dus zelf. Het bevolkingsonderzoek heeft voordelen, maar ook nadelen.

Bekijk de korte films met mensen die vertellen over hun keuzes en ervaringen. Een huisarts, maag-darm-leverarts en een onderzoeker vertellen over de achtergrond van het bevolkingsonderzoek en de voor- en nadelen ervan.

Informatie over uw gezondheid

Heeft u klachten die met uw darmen te maken kunnen hebben?

U kunt beter niet meedoen aan het bevolkingsonderzoek als u op dit moment gezondheidsklachten heeft die met uw darmen te maken kunnen hebben. Voorbeelden zijn:

 • u heeft last van een onverklaarbare en aanhoudende verandering in het ontlastingspatroon zoals verstopping of diarree.
 • u heeft bloed in de ontlasting zonder dat u weet waar dat door komt.?

Heeft u nu klachten die mogelijk te maken hebben met darmkanker? Ga dan eerst naar uw huisarts. De huisarts kan bepalen welk onderzoek voor u het meest geschikt is.

Bent u onder behandeling vanwege darmkanker?

 • U hoeft niet mee te doen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker als u al onder behandeling bent vanwege darmkanker.
 • Als u in de afgelopen vijf jaar een coloscopie heeft ondergaan, is het goed om eerst met uw huisarts te overleggen of het zinvol is om mee te doen.
 • Bent u nu vanwege uw darmen onder behandeling van een MDL-arts of internist, bespreek dan met hem of haar of deelname voor u zinvol is.

Twijfelt u of u aan het bevolkingsonderzoek kunt meedoen? Neem dan contact op met uw huisarts.

Informatie over de voor- en nadelen van het bevolkingsonderzoek

Hieronder noemen we enkele voor- en nadelen van het bevolkingsonderzoek darmkanker. U kunt deze informatie gebruiken bij uw keuze om wel of niet mee te doen aan het bevolkingsonderzoek.

Voordelen:

 • Door het bevolkingsonderzoek kan darmkanker vroegtijdig worden ontdekt. Als darmkanker vroeg wordt ontdekt, is de kans groter dat de behandeling succes heeft. De behandeling is vaak ook minder zwaar Ongeveer 5% van alle poliepen groeit uit tot darmkanker. De kans dat gevorderde poliepen uitgroeien tot darmkanker is groter. Het is niet bekend hoe groot deze kans precies is.Het bevolkingsonderzoek maakt het mogelijk om darmkanker in een vroeg stadium te ontdekken. Hierdoor is de behandeling vaak minder zwaar Ook hebben mensen meer keuze in behandelingen. Door vroege opsporing is de kans op genezing groter.
 • Door het bevolkingsonderzoek kan een voorstadium van darmkanker worden gevonden. Door het behandelen van een voorstadium kan darmkanker worden voorkómen.
 • Door het bevolkingsonderzoek zullen minder mensen aan darmkanker overlijden. Het bevolkingsonderzoek kan op termijn jaarlijks 2.400 van de 7.000 sterfgevallen aan darmkanker helpen voorkomen.
 • Het is een zelfafnametest. U kunt de ontlastingstest thuis zelf doen. U hoeft geen afspraak te maken met een zorgverlener.
 • Meedoen aan het bevolkingsonderzoek (ontlastingstest) is gratis. Het bevolkingsonderzoek heeft directe aansluiting op de zorg. Als vervolgonderzoek nodig is, kunt u hiervoor snel terecht.

Nadelen:

 • Darmkanker wordt niet altijd gevonden via het bevolkingsonderzoek. Daarnaast is het bevolkingsonderzoek een momentopname, het geeft geen garantie dat er geen darmkanker kan ontstaan. U kunt dus onterecht worden gerustgesteld.
 • De uitslag van het bevolkingsonderzoek kan u ongerust maken. Mensen bij wie bloed in de ontlasting wordt gevonden, zitten tijdelijk in onzekerheid.
 • De voorbereiding en het ondergaan van de coloscopie kunnen als vervelend worden ervaren.
 • Als er bij het vervolgonderzoek poliepen worden gevonden, worden deze direct verwijderd. Niet alle poliepen leiden tot darmkanker. Het kan dus zijn dat het niet nodig was de poliepen weg te halen.
 • De ontlastingstest biedt geen 100% zekerheid. Bij de eerste keer meedoen aan het bevolkingsonderzoek wordt naar verwachting 65% van de darmkankers ontdekt. Na twee tot drie ronden neemt dit naar schatting toe tot 80 à 90%. Er is dus een kans dat u een gunstige uitslag krijgt terwijl er darmkanker aanwezig is. Omdat deze kans bij herhaling kleiner wordt, is het belangrijk om niet een eenmalige test te doen, maar om regelmatig deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek (bron: rapport Gezondheidsraad).
 • Als bij het vervolgonderzoek (coloscopie) in het ziekenhuis poliepen of darmkanker worden gevonden, is meestal een ingreep nodig. Hieraan zijn risico’s verbonden. Zo kunnen er complicaties optreden. De kans hierop is klein. Bij 2 op de 1.000 coloscopieën ontstaan complicaties.
 • Er is een heel kleine kans op overlijden als gevolg van een coloscopie. Hoe groot deze kans is, is nog niet bekend voor coloscopieën als gevolg van een bevolkingsonderzoek met een ontlastingstest. Deze kans zal waarschijnlijk liggen tussen 1 op de 400.000 en 1 op de 10.000. Dit hangt onder andere af van de aanwezigheid en ernst van de afwijkingen en de gezondheidstoestand van de patiënt.
 • Afhankelijk van het eigen risico van uw zorgverzekering moet u misschien zelf de kosten van het vervolgonderzoek (intake en coloscopie) geheel of gedeeltelijk betalen.

Afmelden voor het bevolkingsonderzoek

Heeft u besloten niet mee te willen doen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker? Dan kunt u zich afmelden.

 • U kunt zich afmelden via de informatielijn van uw screeningsorganisatie of via 'Mijn bevolkingsonderzoek'. U kunt kiezen of u eenmalig óf nooit meer wilt meedoen met het bevolkingsonderzoek.
 • Heeft u nog geen uitnodiging ontvangen? Via 'Mijn bevolkingsonderzoek' kunt u zich eenmalig óf definitief afmelden voor deelname aan het bevolkingsonderzoek. Hiervoor is uw (digitale) handtekening nodig. Met uw DigiD kunt u inloggen op het cliëntenportaal.

Heeft u zich voor het bevolkingsonderzoek afgemeld en wilt u op een later moment opnieuw wel deelnemen, neem dan contact op met uw regionale screeningsorganisatie. 
U vindt de screeningsorganisatie in uw regio via de postcodezoeker.Home / Onderwerpen / B / Bevolkingsonderzoek darmkanker / Wel of niet meedoen?

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu