Dit gedeelte van de website bevat belangrijke informatie voor partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van het bevolkingsonderzoek borstkanker.

Beste bezoeker, onze website is vernieuwd maar helaas zijn er technische problemen waardoor documenten en enkele pagina’s minder goed vindbaar zijn.
Tip: gebruik de zoekfunctie rechts bovenin. We werken ondertussen aan een oplossing.

Bevolkingsonderzoek borstkanker

In Europa staat het Nederlandse bevolkingsonderzoek bekend als heel zorgvuldig en van goede kwaliteit. Dat is de verdienste van de meer dan 1.000 mensen achter de schermen van het bevolkingsonderzoek, variërend van logistiek planners, ICTInformation and communication technology-ers, medewerkers voor de telefoonlijnen, tot laboranten in 67 screeningsunits en de screeningsradiologen. De inzet van alle betrokken medewerkers, maar ook de manier waarop het complexe geheel is georganiseerd, zijn redenen om heel trots te zijn op dit bevolkingsonderzoek in Nederland. Met de uitstekende testprestaties, de hoge deelnamegraad en de grote impact op de samenleving levert dit bevolkingsonderzoek een belangrijke bijdrage aan de gezondheid in Nederland. Het vormt daarmee één van de RIVM-topprojecten. Het bevolkingsonderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Milieu. 

Wat is het doel van het bevolkingsonderzoek?

Borstkanker leent zich volgens de internationale criteria voor verantwoord bevolkingsonderzoek (de criteria van Wilson en Jungner) goed voor screening. Het bevolkingsonderzoek heeft tot doel zo veel mogelijk sterfgevallen als gevolg van borstkanker te voorkomen.

Is het bevolkingsonderzoek voor alle deelnemers hetzelfde?

Het bevolkingsonderzoek borstkanker is 1 van de 3 bevolkingsonderzoeken naar kanker. De andere 2 zijn het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (voor vrouwen van 30 tot en met 60 jaar) en het bevolkingsonderzoek darmkanker (voor mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar). Deze onderzoeken hebben gemeen dat ze voor alle deelnemers hetzelfde verlopen. Dat betekent dat van zorgprofessionals wordt verwacht dat ze hun rol in de keten kennen en volgens de landelijke kwaliteitseisen uitvoeren.

Op welke groep is het bevolkingsonderzoek gericht?

Een ander gemeenschappelijk kenmerk is dat de bevolkingsonderzoeken gericht zijn op burgers die geen klachten hebben die wijzen op kanker. Daarom is een zorgvuldige afweging van voor- en nadelen van het bevolkingsonderzoek belangrijk.

Op de publiekswebsite van het bevolkingsonderzoek borstkanker worden de voor- en nadelen van het bevolkingsonderzoek beschreven. Deze informatie kunnen vrouwen gebruiken bij het maken van een keuze om wel of niet deel te nemen.