Een overzicht van de belangrijkste feiten over borstkanker en het bevolkingsonderzoek borstkanker.

Borstkanker

  • Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen in Nederland.
  • Naar schatting hebben ruim 155.000 vrouwen in Nederland borstkanker.
  • Ieder jaar wordt in Nederland bij ongeveer 16.900 vrouwen borstkanker vastgesteld.
  • Ieder jaar overlijden ongeveer 3.200 vrouwen aan de gevolgen van borstkanker.
  • De gemiddelde leeftijd bij diagnose is ongeveer 61 jaar.

Kijk voor meer informatie over borstkanker op de website van KWF kankerbestrijding.

Belangrijkste resultaten bevolkingsonderzoek borstkanker

Jaarlijks worden de uitvoering, de effecten en de kosten van het bevolkingsonderzoek geëvalueerd door het Landelijke Evaluatie Team voor bevolkingsonderzoek naar Borstkanker (LETBLandelijke Evaluatie Team bevolkingsonderzoek Borstkanker) van het Erasmus MCErasmus University Medical Center Rotterdam. Het LETB voert deze evaluatie uit in opdracht van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Specifiek voert het LETB de volgende taken uit:

  • actueel houden van de monitor met behoud van continuïteit van de kernindicatoren
  • verzameling van aanvullende gegevens ten behoeve van specifieke evaluatie-vraagstukken
  • evaluatie van diverse aspecten van het bevolkingsonderzoek met behulp van het speciaal ontwikkelde MISCAN-The Microsimulation Screening Analysismodel
  • wetenschappelijk onderzoek en het duiden van wetenschappelijke bevindingen (positief danwel negatief)

Relevante cijfers over het bevolkingsonderzoek borstkanker zijn te vinden in de rapportage van het LETB en het Feitenoverzicht Bevolkingsonderzoek Borstkanker van het RIVM. Een overzicht van de deelname cijfers aan het bevolkingsonderzoek borstkanker per gemeente is te vinden op Volksgezondheidenzorg.info.

Advies Gezondheidsraad

In juni 2012 heeft de minister van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Gezondheidsraad gevraagd om nieuw advies uit te brengen over het bevolkingsonderzoek borstkanker. De Gezondheidsraad is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan en adviseert de regering op het gebied van volksgezondheid. De Gezondheidsraad heeft de stand van zaken in de wetenschap over het bevolkingsonderzoek borstkanker onderzocht en heeft uitspraken gedaan over het nut en de balans tussen voor- en nadelen in Nederland. Begin 2014 is het advies uitgebracht. Voor meer informatie zie het nieuwsbericht 'Bevolkingsonderzoek borstkanker loont’.