Vragen en opmerkingen 

Heeft u vragen over uw uitnodiging, de mammografie of andere praktische vragen? Neem dan contact op met Bevolkingsonderzoek Nederland

Heeft u vragen over het beleid, de keuze om wel of niet mee te doen, of andere inhoudelijke vragen over het bevolkingsonderzoek? Stuur dan een bericht naar cvb@rivm.nl
Medische vragen kunnen wij niet beantwoorden. U kunt voor medisch advies uw huisarts of specialist bellen. 

Heeft u een klacht?

Het bevolkingsonderzoek borstkanker wordt door verschillende organisaties uitgevoerd. Alle organisaties doen hun best het bevolkingsonderzoek zo goed mogelijk te verzorgen. Toch kan het zijn dat u een klacht wil indienen.

Om uw klacht goed en snel te kunnen behandelen, vragen we u uw klacht bij de juiste organisatie in te dienen. Alle organisaties beschikken over een klachtenfunctionaris of klachtencommissie en werken via een klachtenregeling. Hieronder geven we meer informatie.

Heeft u een klacht over de uitvoering van uw bevolkingsonderzoek borstkanker?
Als u een klacht heeft over uw uitnodiging, de uitslag of over het maken van uw borstfoto’s in de (mobiele) unit, neem dan contact op met 
Bevolkingsonderzoek Nederland.

Heeft u een klacht over uw vervolgonderzoek?

Het vervolgonderzoek valt niet meer onder het bevolkingsonderzoek. Het vervolgonderzoek wordt meestal gedaan door een specialist in het ziekenhuis. Als u een klacht hierover heeft, dan kunt u die indienen bij het betreffende ziekenhuis.

Heeft u een klacht over het Centrum voor Bevolkingsonderzoek of het RIVM?

Heeft u een klacht over de voorlichtingsmaterialen over het bevolkingsonderzoek, zoals deze website, de filmpjes of de folders over het bevolkingsonderzoek? Of heeft u een klacht over dit bevolkingsonderzoek of het RIVM? Dan kunt u deze indienen bij het RIVM.