Waaruit bestaat het vervolgonderzoek?

Het vervolgonderzoek bestaat uit twee delen: een intakegesprek en een inwendig kijkonderzoek. Dit betekent dat u twee keer naar het ziekenhuis gaat. De eerste keer voor een intakegesprek, de tweede keer voor het inwendig kijkonderzoek. Het kijkonderzoek wordt ook wel coloscopie of colonoscopie genoemd. 

Naar boven

Is deelname aan het vervolgonderzoek gratis?

Nee. Het intakegesprek en het inwendig kijkonderzoek (coloscopie) vallen onder uw zorgverzekering. Het kan zijn dat u zelf de kosten geheel of gedeeltelijk moet betalen. Dit is afhankelijk van de hoogte van het eigen risico van uw zorgverzekering en hoeveel u hiervan heeft gebruikt. Bespreek dit met uw zorgverzekeraar als u hierover vragen heeft.

Het is mogelijk dat uw zorgverzekeraar geen contract heeft met het coloscopiecentrum waar uw afspraak is gemaakt. Dit kan betekenen dat u een deel van de kosten van intakegesprek en coloscopie zelf moet betalen. Bij uw zorgverzekeraar kunt u nagaan welke coloscopiecentra zijn gecontracteerd. U kunt de afspraak wijzigen naar een coloscopiecentrum waarmee uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten.

Naar boven

Wat is een coloscopie?

Een coloscopie is een inwendig kijkonderzoek van de dikke darm. Het onderzoek wordt uitgevoerd met een endoscoop. Dit is een buigbare slang met een klein lampje en een camera aan het uiteinde. De camera is verbonden met een beeldscherm, waarop de arts het onderzoek kan volgen. Met een coloscopie worden poliepen en darmkanker in uw dikke darm opgespoord. Sommige poliepen kunnen direct worden verwijderd. Ook kan de arts een klein stukje weefsel wegnemen voor nader onderzoek. Voorafgaand aan een kijkonderzoek heeft u altijd eerst een gesprek, waarin u wordt voorbereid op het onderzoek.

Naar boven

Wat houdt een kijkonderzoek in?

Als er bloed in uw ontlasting is gevonden, kunt u een inwendig kijkonderzoek laten doen. Dit onderzoek wordt ook coloscopie genoemd. Het onderzoek vindt plaats in een ziekenhuis. Het onderzoek bestaat uit verschillende stappen:

Voorbereiding

  • Eerst heeft u een afspraak in het ziekenhuis voor een gesprek. In dit gesprek krijgt u voorlichting over het onderzoek. Tijdens het gesprek maakt u een afspraak voor het onderzoek.
  • Voor het kijkonderzoek moeten de darmen geheel schoon en leeg zijn. De dag voor het kijkonderzoek drinkt u een laxerende vloeistof die uw darmen schoonmaakt. Het is belangrijk dat u dan in de buurt van het toilet blijft.

Het onderzoek

  • Tijdens het inwendig kijkonderzoek brengt een arts via de anus een dunne slang met een kleine camera in de darm. Veel mensen vinden dit vervelend. Ook kan de arts tijdens het onderzoek lucht in de darm blazen voor beter zicht. Hierdoor kunnen buikkrampen ontstaan.
  • Met de camera worden poliepen en darmkanker in de dikke darm opgespoord. Als er tijdens het kijkonderzoek geen afwijkingen worden gevonden, krijgt u dat direct na afloop te horen. Het kan ook zijn dat er tijdens het kijkonderzoek wel afwijkingen worden gevonden. Poliepen worden direct verwijderd als dat mogelijk is. Ook kan een klein stukje weefsel uit de darmwand afgenomen worden voor nader onderzoek in een laboratorium. In dat geval maakt u een nieuwe afspraak om de uitslag te bespreken.

Naar boven

Waarom moeten mensen soms ver reizen voor een coloscopie? Kan ik niet in mijn ‘eigen’ ziekenhuis terecht?

Als uit de uitslag blijkt dat er een vervolgonderzoek nodig is, plannen we direct een afspraak in voor een intakegesprek. Hierbij proberen we de wachttijd zo kort mogelijk te houden, zodat de periode van onzekerheid beperkt blijft. In sommige delen van ons land is er soms een (tijdelijk) tekort aan beschikbare capaciteit voor het vervolgonderzoek. Om het vervolgonderzoek dan toch snel plaats te kunnen laten vinden, maken we een afspraak in een wat verder weg gelegen coloscopiecentrum.
Als u liever dichterbij / in uw eigen ziekenhuis een afspraak wilt, dan kan dat. Het kan dan alleen zijn dat u wat langer moet wachten.

Naar boven

Wat zijn de risico's van het inwendig kijkonderzoek?

Als bij het kijkonderzoek in het ziekenhuis afwijkingen worden gevonden, is meestal een ingreep nodig. Vaak gaat het hierbij om het weghalen van poliepen of wat weefsel. De meest voorkomende complicatie is een bloeding. Een zeldzame en zeer ernstige complicatie is een gaatje in de darmwand. Er is een heel kleine kans op overlijden als gevolg van een coloscopie. Hoe groot deze kans is, is nog niet bekend voor coloscopieën als gevolg van een bevolkingsonderzoek met een ontlastingstest. Deze kans zal waarschijnlijk liggen tussen 1 op de 40.000 en 1 op de 10.000. Dit hangt onder andere af van de aanwezigheid en ernst van de afwijkingen en de gezondheidstoestand van de patiënt. 

Naar boven