Resultaten 8e ronde

Nadat de coronabesmettingen in Nederland tot eind oktober snel opliepen, zette begin november een aanzienlijke, maar relatief kortdurende daling in. In ronde 8 van het vragenlijstonderzoek (11 – 15 november), zien we dat deze daling samenviel met een verandering in het gedrag dat mensen rapporteerden. Vergeleken met de vorige meetronde (30 september – 4 oktober), zeggen mensen vaker drukte te vermijden (van 58 naar 67%). Deelnemers vonden het makkelijker om zich aan deze maatregel te houden, wat wellicht mede komt door de tijdelijk aangescherpte maatregelen waarbij mensen werd gevraagd thuis te blijven.

Grote stijging in testen bij klachten en niet iedereen is voorbereid op quarantaine

Naast de gunstige ontwikkelingen voor drukte vermijden, zien we ook een flinke stijging in het aantal mensen met klachten dat zich heeft laten testen ten opzichte van de vorige meetronde (van 42 naar 58% bij mensen met nieuwe klachten). Het aantal mensen dat zich buiten de reguliere teststraten heeft laten testen, is verdubbeld van 6 naar 12%. De meest genoemde reden dat mensen met klachten zich niet laten testen (genoemd door 61%), is dat zij erg milde klachten hebben en niet denken besmet te zijn met corona.

Van de mensen met recente klachten die op een COVID-19 infectie kunnen wijzen, is 31% thuis gebleven (vorige meting 29%). Van de mensen met een positieve testuitslag is dat 73% (vorige meetronde 79%). Van mensen die een quarantaine-advies hebben vanwege een huisgenoot met klachten of omdat zij in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon (via de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) of CoronaMelder) blijft respectievelijk 44% en 58% thuis. Deze meetronde is ook gevraagd of mensen zijn voorbereid op een onverwachte quarantaine periode. 74% geeft aan voldoende boodschappen in huis te hebben om een paar dagen vooruit te kunnen, en 58% weet wie (of welke service) ze kunnen inschakelen voor het doen van boodschappen. Minder dan de helft van de deelnemers weet al wie ze kunnen vragen voor andere praktische zaken (zoals het halen/brengen van kinderen), of aan wie ze hun werk of mantelzorgtaken kunnen overdragen indien nodig.

Gemis van sociale contacten

De gunstige effecten voor wat betreft het naleven van de maatregelen gaan gepaard met een negatieve trend voor welzijn: meer mensen zeggen zich (enigszins) eenzaam te voelen (van 51% in ronde 7 naar 58% nu). We zien geen verandering in de ervaren kwaliteit van sociale contacten (53% ervaart de kwaliteit van sociale contacten als goed), maar een groter aantal mensen zegt het te missen om vrienden en familie in het echt te zien (van 60% in meetronde 7 naar 69% nu). De algemene psychische gezondheid is ten opzichte van de vorige ronde stabiel.

De resultaten van het onderzoek zijn onderverdeeld in 6 onderwerpen. Klik op één van de onderstaande blokken voor meer informatie.

Naleven gedragsregels

Verklaringen gedrag

Welbevinden & Leefstijl

Draagvlak

Vertrouwen in overheid

Over dit onderzoek