Er zijn al meerdere onderzoeken en publicaties die aandacht besteden aan de gezondheid en de luchtkwaliteit in de IJmond. Hieronder een overzicht van publicaties van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst, soms in samenwerking met andere partners.

2019

•    Inschatting gezondheidsrisico's grafietregen Wijk aan Zee. L Geraets, S Schulpen (RIVM 2019)

•    Gezondheid in de IJmond II : Monitoring medicijngebruik 2007-2015. DJM Houthuijs, M Marra, WJ de Vries, JMM Aben, WJR Swart, CMA Schipper (RIVM 2019)

2018

2017

•    Datarapport Luchtkwaliteit IJmond meetresultaten 2016. D de Jonge (GGD Amsterdam)

2016

•    Datarapport Luchtkwaliteit IJmond meetresultaten 2015. D de Jonge (GGD Amsterdam)

2015

•    Datarapport Luchtkwaliteit IJmond meetresultaten 2014. D de Jonge (GGD Amsterdam)

•    Fijn stof in de IJmond: Samenstelling en gezondheidskundige relevantie. NJ Nijhuis, RTReal Time van Strien (GGD Amsterdam)

2014

•    Gezondheid in de IJmond. Monitoring medicatieverstrekking in relatie tot luchtkwaliteit.
CBconsultatiebureau Ameling CB, ORP Breugelmans, PH Fischer, DJM Houthuijs, M Marra, GJM Velders, JP Wesseling, CMAG van Wiechen (RIVM)

•    Gezondheid in de IJmond. Monitor over hinder, bezorgdheid, chronische aandoeningen in relatie tot luchtkwaliteit. R Overberg, A Oosterlee, R Keuken, I Zandt (GGD Kennemerland)

•    PM¬10  metingen te Zeecroft en Paasdal in Wijk aan Zee. D de Jonge (GGD Amsterdam)


2013

•    Lung cancer risk and past exposure to emissions from a large steel plant. ORP Breugelmans, C Ameling, M Marra, P Fischer, J van de Kassteele, J Lijzen, A Oosterlee, R Keuken, O Visser, D Houthuijs, C van Wiechen (RIVM)

•    Gezondheid in de IJmond : Monitoring medicijngebruik in relatie tot luchtkwaliteit. CB Ameling, ORP Breugelmans, PH Fischer, DJM Houthuijs, M Marra, GJM Velders, JP Wesseling, CMAG van Wiechen (RIVM)
 

2010

•    Opties voor monitoring gezondheid in de IJmond in relatie tot luchtkwaliteit. CMAG van Wiechen, PH Fischer, M Marra, DJH Houthuijs, R Keuken, A Oosterlee (RIVM)

2009

•    Wonen in de IJmond, ongezond? Onderzoek naar de uitstoot van Corus. M van Bruggen (RIVM)

•    De invloed van Corus op de luchtkwaliteit in de leefomgeving. Deelrapport 1 in de reeks rapporten over de invloed van uitstoot van Corus op de omgeving. E Schols (RIVM)

•    Historische immissies en depositie in de omgeving van Corus. Deelrapport 2 in de reeks rapporten over de invloed van uitstoot van Corus op de omgeving. JPA Lijzen (RIVM)

•    Geografisch patroon van kanker in de IJmond en omstreken. Deelrapport 3 in de reeks rapporten over de invloed van uitstoot van Corus op de omgeving. CMAG van Wiechen (RIVM)

•    Gezondheidsproblemen in de regio IJmond, zoals geregistreerd door de huisarts. PMH ten Veen, P Spreeuwenberg, S Visscher, CJ IJzermans (NivelNederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg)

2008

•    Onderzoek naar metaalconcentraties in haren van kinderen uit Beverwijk, Wijk aan Zee en De Rijp. MJM  Stassen, NL Preeker, H Groenewoud, AMJ Ragas, AJP Smolders (Stichting Los Amigos del Pilcomayo ism Radboud Universiteit)

2007

•    Fijn stof in IJmond TNO (2007-A-R0955/B) in opdracht van GGD Amsterdam
(vooral gericht op bijdrage van Corus in fijn stof in Beverwijk West, een nieuwbouwlocatie)

•    Incidentie en prevalentie van kanker in de regio Kennemerland (GGD Kennemerland)

2004

•    Gezondheidseffecten van luchtverontreiniging door fijn stof in de IJmond. A Oosterlee,, RH Keuken, L  Staal (GGD Kennemerland/ Hulpverleningsdienst Kennemerland)

2003

•    Stof tot nadenken – oproep voor een voortvarende aanpak van fijn stof in de buitenlucht. Fijn stof in de IJmond (Milieufederatie Noord-Holland / Stichting Natuur en Milieu)

1995

•    Associations of PM10 and airborne iron with respiratory health of adults living near a steel factory. A Dusseldorp, H Kruize, B Brunekreef, P Hofschreuder, G de Meer, AB van Oudvorst (Universiteit Wageningen)