Binnen het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn er een aantal laboratoria die zich bezig houden met diagnostiek van infectieziekten. Het grootste deel is geconcentreerd binnen het Centrum voor Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (IDSCentrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance). Een aantal verrichtingen wordt uitgevoerd door andere laboratoria binnen of buiten het RIVM. Contactpersonen zijn aanspreekbaar voor het geven van informatie en advies.

Participerende laboratoria binnen het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

 • Centrum IDS (Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance)
 • Centrum Z&O (Centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie)

Bereikbaarheid RIVM binnen kantooruren

Met vragen over uitvoering van diagnostiek, de interpretatie van uitslagen, informatie of advies kunt u terecht bij de contactpersonen zoals vermeld in het Nationaal Diagnostisch Vademecum Infectieziekten of via het secretariaat van centrum IDS of centrum Z&O.  Wijzigingen in het Nationaal Diagnostisch Vademecum Infectieziekten kunt u doorgeven via het secretariaat van centrum IDSCentrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance.

Uitslagen RIVM:

RIVM-IDS 

Voor opvragen van uitslagen belt u de Administratie tel. 030 274 2169, bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur.

RIVM-Z&OZoönosen en Omgevingsmicrobiologie

Uitslagen worden doorgegeven of kunnen worden opgevraagd bij contactpersoon zoals vermeld in Diagnostisch Vademecum Infectieziekten.

Bereikbaarheid buiten kantooruren

Voor urgente vragen over vaccinaties, diagnostiek en/of overleg over infectie-uitbraken kunt u bellen met de dienstdoende arts tel. 030-2747000

Participerende laboratoria buiten het RIVM

De contactgegevens van de deelnemende laboratoria buiten het RIVM staan vermeld bij de betreffende testen in het Nationaal diagnostisch vademecum infectieziekten.

 • AMCAcademic Medical Center Amsterdam
 • Antonius ziekenhuis Nieuwegein
 • Canisius-Wihelmina ziekenhuis Nijmegen
 • CBSL Hilversum
 • Wageningen Bioveterinary Research- Lelystad
 • Diakonessenhuis Utrecht
 • Erasmus MCErasmus University Medical Center Rotterdam
 • Gelre ziekenhuizen Apeldoorn
 • GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam
 • Haga ziekenhuis Den Haag
 • Izore, centrum infectieziekten Friesland
 • Jeroen Bosch ziekenhuis Den Bosch
 • Leptospirosis Reference Centre
 • LUMCLeids Universitair Medisch Centrum Leiden
 • Maasstad ziekenhuis Rotterdam
 • Maastricht UMCUniversitair Medisch Centrum
 • Meander Medisch Centrum Amersfoort
 • Orbis medisch centrum Sittard
 • PAMM veldhoven
 • Radboud UMC Nijmegen
 • Regionaal Laboratorium Medische Microbiologie Dordrecht/Gorinchem
 • Reinier de Graaf groep Delft
 • Rijnstate, locatie Velp
 • Rotterdam STAR MDC
 • Sanquin Amsterdam
 • Stichting MM Roosendaal (Bravis)
 • Streeklab Haarlem
 • UMC Groningen
 • UMC Utrecht
 • Vlietland ziekenhuis Schiedam
 • VUVrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam