Aantal medewerkers (fte)

Aantal medewerkers (fte) 2018

Eind 2018 had het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 1831 medewerkers (1660 fte) in dienst, een lichte stijging (2%) ten opzichte van 2017. De gemiddelde leeftijd van de RIVM-medewerkers was hetzelfde als in 2017, namelijk 46,4 jaar.

Personeelsopbouw 2018

Personeelsopbouw 2018

Van het totaal aantal medewerkers in 2018 was 43,3% man en 56,7% vrouw. Ten opzichte van 2017 is het aandeel vrouwen licht gestegen (half procent). In de hogere schalen (vanaf schaal 13) is de verhouding man-vrouw nagenoeg gelijk.

Mensen met een arbeidsbeperking

Aantal werkplekken (fte) bij het RIVM voor mensen met een arbeidsbeperking

In 2023 moet het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 50 medewerkers met een arbeidsbeperking in dienst hebben of op detacheringsbasis aan het werk hebben. Zo'n werkplek heeft een arbeidsduur van 25,5 uur per week. Meestal gaat het om inhuur via een sociaal werkbedrijf of een detacheringsbedrijf.