Een zo gezond mogelijk leven in een veilige en gezonde leefomgeving. Dit streven we na met onderzoek en adviezen die mensen en hun omgeving helpen gezond te blijven. Bekijk hier de cijfers, maatschappelijke zichtbaarheid en verslagen over onze organisatie in 2017.

RIVM 2017 in cijfers

Maatschappelijke zichtbaarheid RIVM in 2017

Mensen in een menigte

Maatschappelijke zichtbaarheid
Infographics over de maatschappelijke zichtbaarheid in 2017.

Medewerkers RIVM in 2017

Personeel

Medewerkers
Infographics over de medewerkers van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in 2017.

Financiën RIVM in 2017

Financiën

Financiën
Infographics met de balans en de staat van baten en lasten 2017.

Overige informatie over 2017

Promovendi 2017

Universiteitsbibliotheek

Promovendi 2017

Wetenschappelijk Jaarverslag RIVM

Plank met RIVM rapporten

Wetenschappelijk jaarverslag 2017

Jaarverslag Commissie van Toezicht

Hoofdingang RIVM

Commissie van Toezicht Jaarverslag

Jaarrapportage SPR 2017

Kinderen in het gras

Impact met kennis - Jaarrapportage Strategisch Programma RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 2017

Milieujaarverslag 2017

Kikker op waterlelieblad

Milieujaarverslag 2017