Onderzoeksinfrastructuur voor het bevorderen van metrologie in voedsel en voeding.

Onderzoeksinfrastructuur voor het bevorderen van metrologie in voedsel en voeding

METROFOOD-RI is een Europese onderzoeksinfrastructuur (RI) die tot doel heeft wetenschappelijke excellentie op het gebied van voedselkwaliteit en -veiligheid te bevorderen. Het biedt hoogwaardige metrologiediensten (gericht op het kennen en verbeteren van de meetnauwkeurigheid) op het gebied van voedsel en voeding. Het werkterrein is interdisciplinair en omvat de hele voedselwaardeketen, waaronder agrovoeding, duurzame ontwikkeling, voedselveiligheid, kwaliteit, traceerbaarheid en authenticiteit, veiligheid voor het milieu en gezondheid van de mens.

De onderzoeksinfrastructuur bestaat uit een fysieke infrastructuur (P-RI) en een elektronische infrastructuur (e-RI). De fysieke infrastructuur bestaat uit netwerken van installaties, laboratoria, proefvelden/boerderijen voor gewasproductie/veeteelt, kleinschalige installaties voor voedselverwerking en -opslag, en keukenlabs voor voedselbereiding te coördineren en te integreren. Het e-RI stelt via een toegangsplatform informatie en gegevens over voedselanalyses, meetresultaten en data-analysediensten beschikbaar om te delen en te gebruiken.

Stappen voor implementatie en tijdpad

METROFOOD-RI wordt stapsgewijs ontwikkeld. In 2016 werd METROFOOD-RI  als opkomend project opgenomen in de ESFRI. Roadmap 2016, de roadmap voor Europese onderzoeksinfrastructuren. In 2017 werd de eerste fase uitgevoerd in het EU Europese Unie (Europese Unie) gefinancierde PROMETROFOOD project.  Tijdens deze fase is er een ontwerp- en haalbaarheidsstudie uitgevoerd, inclusief een inventarisatie van de beschikbare faciliteiten, een analyse van de fysieke RI- en e-RI-diensten, de ontwikkeling van twee pilotdiensten, kwaliteitssystemen en datamanagementplannen, een analyse van gebruikers en belanghebbenden, een gebruikersstrategie en toegangsbeleid en trainingsplannen.

Momenteel wordt de voorbereidende fase (PP) van Metrofood RI uitgevoerd, ondersteund door het H2020 METROFOOD-PP project. De belangrijkste doelstellingen in deze fase zijn het verkrijgen van beleidsmatige en financiële ondersteuning vanuit de deelnemende landen. Daarnaast worden alle voorbereidingen getroffen voor het verkrijgen van de ERIC-status, een speciale juridische vorm voor Europese onderzoeksinfrastructuren. De laatste fase voor het opzetten van de Metrofood-RI gaat van start in 2021. De infrastructuur moet in 2024 volledig gerealiseerd en werkzaam zijn.

Consortium

plaatje metrofood

Consortium

48 organisaties uit 18 EU Europese Unie (Europese Unie)-landen nemen deel aan het METROFOOD-PP-project. Het project wordt gecoördineerd door ENEA, het Italiaanse Nationale Agentschap voor Nieuwe Technologieën, Energie en Duurzame Economische Ontwikkeling. In Nederland nemen het RIVM  en Wageningen University Research  deel aan METROFOOD-PP. 

Partners in Nederland

RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Het RIVM zet zich in voor een gezonde bevolking die in een gezonde, veilige omgeving leeft. Hiertoe doet het RIVM onderzoek en verzamelt kennis en past deze  kennis toe. Onderzoek naar gezonde, duurzame en veilige voedingsmiddelen en diëten is daar een belangrijk onderdeel van. 
Het RIVM draagt binnen Metrofood-PP vooral bij aan activiteiten in verband met de e-RI, en op het gebied van microbiologie aan de P-RI.
Dr. Marga Ocké coördineert het project bij het RIVM  (Betrokken Centra/Stafafdelingen bij het RIVM: Centrum Veiligheid van Stoffen en Producten, Centrum voor Voeding, Preventie en Zorg, Centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie en de Stafafdeling Finance, Compliance & Control)

WUR – Wageningen University & Research

WUR Wageningen University & Research (Wageningen University & Research) – Wageningen University & Research

Wageningen Food Safety Research (WFSR Wageningen Food Safety Research (Wageningen Food Safety Research)) en  Biometris  dragen bij aan veilig en betrouwbaar voedsel voor mens en dier door kwalitatief hoogwaardig en onafhankelijk onderzoek. De bijdragen aan Metrofood-PP bestaan uit het uitvoeren van analyses, het ontwikkelen van nieuwe methoden, forensisch en wetenschappelijk onderzoek, en de ontwikkeling van kwantitatieve methoden en software voor risicobeoordeling van chemische blootstelling voor de menselijke gezondheid.
WFSR en Biometris dragen binnen Metrofood-PP bij aan  de ontwikkeling van de Metrofood e-RI infrastructuur door het koppelen als e-service van het Monte Carlo Risk Assessment (MCRA Monte Carlo Risk Assessment (Monte Carlo Risk Assessment)) platform voor de interpretatie van chemische data binnen het Metrofood platform.
Dr. Annemieke Pustjens coördineert het project bij WUR (WFSR en Biometris).

Financiering

De infrastructuur wordt in fases ontwikkeld. Nederland levert een bijdrage aan de voorbereidende fase voor het opzetten van de infrastructuur (METROFOOD-PP). Dit project heeft financiering ontvangen van het Horizon 2020-onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 871083.
Het is nog onbekend of Nederland ook in de volgende fases een bijdrage zal blijven leveren. Dit is afhankelijk van de support en ondersteuning vanuit de overheid.