RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Landelijke Monitoring en Evaluatie Bevolkingsonderzoek Darmkanker

Het bevolkingsonderzoek darmkanker valt onder de regie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De jaarlijkse landelijke monitoring van het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt in opdracht van het RIVM verricht door Erasmus MC en het NKI/Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Het doel van de monitor is om de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek darmkanker te bewaken en belangrijke knelpunten te signaleren.

In 2016 hebben 1.063.651 Nederlanders deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker. Bij 3.706 van hen is na vervolgonderzoek darmkanker ontdekt. Bij 20.236 mensen zijn mogelijke voorlopers (advanced adenomen) van darmkanker gevonden. In 2016 is voor het eerst een grote groep mensen voor de tweede keer uitgenodigd. Ook bij deze tweede uitnodigingsronde is de deelname hoog: 75,9% van de genodigden doet mee. De resultaten van deze groep tonen het belang van herhaalde deelname aan het bevolkingsonderzoek darmkanker. Ook bij een tweede keer deelnemen worden voorlopers en darmkanker opgespoord, zoals verwacht is dat wel minder dan in de eerste ronde.

U vindt de jaarlijkse monitor in de kolom 'Download'.

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Darmkankerscreening / Landelijke Monitoring en Evaluatie Bevolkingsonderzoek Darmkanker

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu