Incidentiemeting

Op 1 januari 2009 is SNIV gestart met een incidentiemeting in verpleeghuizen. Deelnemende huizen registreren wekelijks het voorkomen van een aantal infectieziekten.

Doel van de wekelijkse incidentiemeting is inzicht te krijgen in het vóórkomen van infectieziekten in verpleeghuizen en inzicht te krijgen in determinanten van transmissie waardoor infectiepreventie en -bestrijding onder verpleeghuisbewoners verbeterd kan worden en waardoor eventuele overdracht van infectieziekten naar/van de algemene bevolking en/of het ziekenhuis verminderd kan worden.

Momenteel wordt het volgende wekelijks geregistreerd:

  • het aantal cliënten met gastro-enteritis,
  • influenza-achtig ziektebeeld,
  • vermoedelijk pneumonie,
  • urineweginfectie,
  • het aantal sterfgevallen, en
  • het aantal opnames in, en overnames uit het ziekenhuis.

De registratie vindt plaats op basis van klinische definities en kan elektronisch worden ingevoerd met de webapplicatie OSIRIS.

Daarnaast wordt aan deelnemende verpleeghuizen gevraagd wekelijks van maximaal 2 cliënten met influenza-achtig ziektebeeld monsters in te sturen naar het RIVM voor surveillance diagnostiek.

Het streven is dat 30 verpleeghuizen deelnemen aan de incidentiemeting van SNIV.

Home / Onderwerpen / S / SNIV / Incidentiemeting

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu