Sinds 2017 is het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vernieuwd. In het bevolkingsonderzoek wordt het uitstrijkje eerst getest op de aanwezigheid van hrHPVhoog risico Humaan papillomavirus: het hoog risico Humaan Papillomavirus. Bij hrHPV wordt hetzelfde uitstrijkje ook cytologisch beoordeeld op afwijkende cellen. Vrouwen kunnen een zelfafnameset aanvragen. Nog maar 5 screeningslaboratoria zijn betrokken bij het bevolkingsonderzoek.

Testen op hrHPVhoog risico Humaan papillomavirus

In het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker wordt eerst getest op aanwezigheid van het hoogrisicotype van het Humaan Papilloma virus (hrHPV). Als er hrHPV gevonden is, wordt hetzelfde uitstrijkje getest op cytologische afwijkingen. De hrHPV-test is beter in het opsporen van voorstadia van baarmoederhalskanker dan het beoordelen op cytologische afwijkingen. Lees meer hierover in de factsheet laboratoriumtesten bevolkingsonderzoek en factsheet hrHPV.

 

*klik op de afbeelding voor een vergroting

Zelfafnameset

Vrouwen die het moeilijk vinden om een uitstrijkje te laten maken kunnen een zelfafnameset aanvragen. Met de zelfafnameset neemt de vrouw zelf materiaal af uit haar vagina. Het materiaal van de zelfafnameset is geschikt voor te testen op de aanwezigheid van hrHPV.

 

*klik op de afbeelding voor een vergroting

Overige veranderingen

De andere aanpassingen ten opzichte van het bevolkingsonderzoek tot 1 december 2016 zijn:

  • Vrouwen ontvangen een uitnodiging van de screeningsorganisatie voor het maken van een uitstrijkje.
  • Vrouwen van 45 en 55 jaar ontvangen alleen een uitnodiging als zij in de voorgaande screenronde hrHPV-positief getest zijn of niet hebben deelgenomen.
  • Vrouwen van 60 die hrHPV-positief getest zijn, ontvangen een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek op hun 65e.
  • Er wordt gewerkt met 5 screeningslaboratoria ieder met hun eigen werkgebied.
  • Het afgenomen materiaal wordt naar één van 5 screeningslaboratoria gestuurd. Daar vindt zowel de hrHPV-test als de eventuele cytologische beoordeling plaats.
  • Vrouwen die hrHPV-positief zijn en geen cytologische afwijkingen hebben, ontvangen 6 maanden later een uitnodiging van de screeningsorganisatie voor een controle-uitstrijkje bij de huisarts. Dit controle-uitstrijkje bestaat uit een cytologische beoordeling en is onderdeel van het nieuwe bevolkingsonderzoek en gratis voor de vrouw.
  • Vrouwen die hrHPV-positief zijn en cytologische afwijkingen hebben, worden verwezen naar de gynaecoloog.

Effecten van het bevolkingsonderzoek

Door het testen op hrHPV en de inzet van de zelfafnameset verwachten we 100 extra gevallen van baarmoederhalskanker en 35 sterfgevallen door deze ziekte te voorkomen. Erasmus MCErasmus University Medical Center heeft gekeken naar de kosten en de effecten van het bevolkingsonderzoek. Lees meer hierover in de factsheet het bevolkingsonderzoek in 2017.

Meer informatie