Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is gericht op personen tussen 30 en 60 jaar. Zij krijgen vijf keer een uitnodiging om mee te doen. Mensen die meer risico lopen op baarmoederhalskanker, bijvoorbeeld door een eerdere HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus)-infectie of door niet-deelname, krijgen vaker een uitnodiging.

Wat is baarmoederhalskanker?

Baarmoederhalskanker is een kwaadaardige (maligne of invasieve) afwijking van het oppervlakteweefsel op de grens van de baarmoederhals en de baarmoedermond. De ziekte ontstaat uit een langdurig voorstadium, waarbij sprake is van een afwijking in de cellen van het oppervlakteweefsel. Onbehandeld kan uit het voorstadium uiteindelijk baarmoederhalskanker ontstaan. De tijd tussen het begin en het uiteindelijk ontstaan van baarmoederhalskanker duurt gemiddeld 10-15 jaar.

Wat veroorzaakt baarmoederhalskanker?

Langdurige infectie met een hoog-risicotype van het humaan papillomavirus ( hrHPV hoog risico Humaan papillomavirus (hoog risico Humaan papillomavirus)) is vrijwel altijd de oorzaak van baarmoederhalskanker.

Ongeveer 80% van alle mensen wordt gedurende hun leven besmet met hrHPV. Over het algemeen ruimt het lichaam deze infectie zelf op. Als dit niet gebeurt kan dit leiden tot afwijkende cellen.

  • Zonder interventie leidt hoogstens 1% van alle hrHPV-infecties bij mensen tot baarmoederhalskanker.
  • Jaarlijks wordt bij ongeveer 900 personen de diagnose baarmoederhalskanker vastgesteld.
  • Jaarlijks sterven ongeveer 200 personen aan baarmoederhalskanker.

Doel

Doel van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is verlaging van de sterfte, door baarmoederhalskanker of de voorstadia daarvan in een vroeg stadium op te sporen. Door vroege opsporing kan te voorkomen worden dat baarmoederhalskanker zich ontwikkelt of kan baarmoederhalskanker beter behandeld worden.

Voor wie?

De doelgroep van het bevolkingsonderzoek zijn in Nederland woonachtige vrouwen en personen met een transgender achtergrond of een X/O geslachtsregistratie met een baarmoeder.

Primair proces

Onderstaand schema geeft het primair proces van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker weer. Bevolkingsonderzoek Nederland biedt ook een interactief processchema aan op de website.

Feiten en cijfers over het bevolkingsonderzoek kunt u nalezen in de factsheet

Klik op de afbeelding om de toegankelijke pdf van de afbeelding te openen

Bekijk de afbeelding in een groter formaat (pdf)