Per 4 oktober 2022 is de procedure voor deelname aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor transgender en intersekse mensen gewijzigd. Deze wijziging komt voort uit de wens om screening op baarmoederhalskanker voor iedereen met een baarmoeder makkelijker mogelijk te maken. 

Mensen tussen de 30 en 60 jaar die met ‘v’ geregistreerd staan bij de gemeente, ontvangen elke 5 of 10 jaar automatisch een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Mensen die geen baarmoeder (meer) hebben, kunnen zich na de eerste uitnodiging afmelden bij Bevolkingsonderzoek Nederland en krijgen daarna geen uitnodigingen meer. 

Mensen die bij de gemeente zijn geregistreerd met m/o/x en een baarmoeder hebben, krijgen niet automatisch een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Deelname is wel mogelijk. Men kan zich vanaf de 30e verjaardag eenmalig aanmelden op de website www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/deelnamewens. Belangenverenigingen Transvisie en Transgender Netwerk Nederland attenderen hun achterban op deze mogelijkheid. Na aanmelding legt Bevolkingsonderzoek Nederland telefonisch contact met de client om de gegevens te verifiëren. Hierna krijgt deze persoon elke 5 of 10 jaar automatisch een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker volgens het reguliere screeningsschema.

Voor transgender mensen en mensen met de registratie O/X kan het confronterend of pijnlijk zijn om na te denken over deelname aan de bevolkingsonderzoeken. We hebben daarom een folder ontwikkeld met informatie, zodat men zelf een keuze kan maken over de deelname. Deelname kan gezondheidswinst opleveren. We raden mensen die twijfelen of deelname voor hen zinvol is, aan om deelname aan het bevolkingsonderzoek met de (huis)arts of iemand van het genderteam te bespreken.
U kunt als professional vragen krijgen van uw patiënt over deelname aan het bevolkingsonderzoek. U kunt daarbij verwijzen naar de informatie in de folder en de pagina www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/genderdiversiteit met antwoorden op veelgestelde vragen.