Tijdens de zwangerschap wordt aan cliënten geadviseerd om niet deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek, maar te wachten tot minimaal zes weken na de bevalling. Als cliënten hun verwachte bevallingsdatum doorgeven aan Bevolkingsonderzoek Nederland, ontvangen zij zes weken na de bevalling een nieuwe uitnodiging.

Als iemand, na geïnformeerd te zijn over de nadelen (zoals bloedverlies na een uitstrijkje), toch wil deelnemen tijdens de zwangerschap dan mag dat. Vrouwen met klachten worden altijd geadviseerd om zo snel mogelijk een indicatief uitstrijkje te laten maken, dit geldt ook tijdens de zwangerschap. 

Wat is het beleid?

Vrouwen kunnen vanaf 6 weken na de zwangerschap (bevalling, miskraam of abortus) deelnemen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Die termijn was tot 2022, 6 maanden. Dit geldt voor zowel een uitstrijkje als een zelfafnameset en geldt ook voor het controle-uitstrijkje. 

Waarom deze wijziging van het beleid voor zwangeren?

Onderzoek heeft uitgewezen dat het niet nodig is om zes maanden te wachten na een zwangerschap. Het uitstrijkje is in deze periode niet minder betrouwbaar, zoals eerder werd aangenomen. Daarom is besloten, in overleg met betrokken partijen, om de termijn voor het uitstrijkje te wijzigen naar 6 weken na de zwangerschap.

Wat betekent dit voor mij als professional?

Huisartsenpraktijk

Cliënten bellen de huisartspraktijk als zij een afspraak willen maken voor een uitstrijkje of wanneer ze daar vragen over hebben. Als huisarts of doktersassistent kunt u ze voorlichten over het advies om minimaal 6 weken  ná de zwangerschap het uitstrijkje af te nemen. Bij klachten maakt u meteen een indicatief uitstrijkje.

Screeningslaboratorium

De wijziging heeft geen betekenis voor de screeningslaboratoria.

Gynaecoloog

Zwangere patiënten komen bij de (behandelende) gynaecoloog met vragen over zwangerschap en het bevolkingsonderzoek. Als gynaecoloog kunt u ze voorlichten.


Veelgestelde vragen

6 weken na de bevalling/miskraam/abortus kan er een uitstrijkje worden gemaakt of afname met de zelfafnameset worden gedaan. Dit geldt ook voor het controle-uitstrijkje. 

De gebruiksaanwijzing van de zelfafnameset bevat het advies om deze niet te gebruiken tot minimaal zes weken na de zwangerschap.

Borstvoeding vormt geen belemmering voor deelname aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

De verloskundige of gynaecoloog maakt geen uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek. Er zijn twee manieren om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek: een uitstrijkje bij de huisartspraktijk of deelname met de zelfafnameset.

Een HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus)-infectie is onschadelijk voor de foetus of de pasgeborene.

U kunt zwanger worden als u HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus)-positief bent. Als u zwanger bent tijdens de uitnodiging voor het controle-uitstrijkje, is het advies om te wachten met het controle-uitstrijkje tot zes weken na uw bevalling. In de meeste gevallen is dit niet erg. Heeft u klachten, wacht dan niet en maak een afspraak met de huisarts.