Selecteren en uitnodigen

De screeningorganisaties selecteren vrouwen die op basis van hun leeftijd in aanmerking komen voor een uitnodiging. Zij gebruiken hiervoor gegevens uit de Basis Registratie Personen (BRPBasisregistratie personen). Vrouwen ontvangen bij hun uitnodigingsbrief de uitnodigingsfolder. 
 

Uitnodigingsschema

Tot 2022 ontvangen alle vrouwen van 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 jaar een uitnodiging. Ook vrouwen van 65 jaar ontvangen een uitnodiging wanneer zij op 60-jarige leeftijd hrHPVhoog risico Humaan papillomavirus-positief  zijn. Vanaf 2022 ontvangen vrouwen van 45 en 55 jaar alleen een uitnodiging als zij in de voorgaande screeningsronde hrHPV-positief zijn of niet aan het bevolkingsonderzoek hebben deelgenomen.
 

Screenen

Tijdens het screeningsonderzoek wordt [LINK] in één van de vijf screeningslaboratoria getest of op een uitstrijkje hrHPV te vinden is. Als dat het geval is, dan vindt direct een cytologische beoordeling plaats. Dat gebeurt op datzelfde uitstrijkje in hetzelfde laboratorium.

Vrouwen die een uitstrijkje erg vervelend vinden en daarom niet aan het bevolkingsonderzoek meedoen, kunnen een zelfafnameset [link] aanvragen bij de screeningsorganisatie. Daarmee nemen zij zelf vaginaal materiaal af dat getest wordt op hrHPV. De screeningsorganisatie stuurt de zelfafnameset naar de vrouw. De vrouw stuurt de zelfafnameset per post naar het laboratorium. Als de vrouw hrHPV heeft, is alsnog een uitstrijkje nodig voor een cytologische beoordeling.
 

Informeren

Bij een uitstrijkje wordt zowel de huisarts als de vrouw geïnformeerd over de uitslag en het bijbehorende advies. Het screeningslaboratorium stuurt de huisarts de uitslag van het onderzoek van het uitstrijkje. De vrouw ontvangt de uitslag voor het uitstrijkje of de zelfafnameset via de screeningsorganisatie in haar regio. Als er hrHPV is gevonden, krijgt de vrouw naast de uitslagbrief de uitslagfolder toegestuurd.

Bij een uitslag met afwijkende cellen (pap3a2 of hoger) streeft de huisarts ernaar de vrouw te informeren voordat zij de bief met de uitslag ontvangt.

  • Uitslag na uitstrijkje
  • Uitslag na zelfafnameset
     

Controle-uitstrijkje na 6 maanden is onderdeel van het bevolkingsonderzoek

Heeft een vrouw de uitslag hrHPV-positief en cytologie negatief? Dan krijgt zij 6 maanden daarna een uitnodiging voor een controle-uitstrijkje voor een cytologische beoordeling. Vrouwen krijgen hiervoor van de screeningsorganisaties een uitnodiging. Dit controle-uitstrijkje is gratis voor de vrouw.
 

Verwijzen

Een vrouw wordt altijd doorverwezen naar de gynaecoloog bij afwijkende cytologie: dus ook bij lichte afwijkingen. Dit verdere onderzoek bij de gynaecoloog valt niet onder het bevolkingsonderzoek maar onder de verzekerde zorg. Afhankelijk van de hoogte van het eigen risico en hoeveel daarvan al is verbruikt, kan het zijn dat de vrouw (een deel van) het onderzoek zelf moet betalen.