Hieronder geven we antwoord op enkele veelgestelde vragen. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op.

 

Voor veelgestelde vragen over het verwijsbeleid zie pagina Verwijsschema.

Voor veelgestelde vragen over het uitnodigingsbeleid zie pagina Uitnodigingsschema.

U kunt de wijze van het onderzoek en de voordelen en nadelen van beide methoden aan uw patiënt uitleggen. U kunt aan uw patiënt vragen waarom diegene advies wil krijgen (welke twijfels of onzekerheden zijn er wellicht). Op basis van specifieke vragen, situaties of wensen van uw patiënt kunt u informatie geven. U kunt ook gebruik maken van de keuzehulp en keuzekaart. U kunt uw patiënt hier ook naar verwijzen. Het is belangrijk dat mensen zelf hun keuze maken voor methode van deelname.

Het kan zijn dat een patiënt u belt voor vragen over de zelfafnameset. Bijvoorbeeld over hoe uw patiënt de zelfafnameset kan aanvragen en hoe deze gebruikt moet worden. Ook vraagt een patiënt soms of de huisarts de zelfafnameset wil afnemen.

Het is aan u of u deze persoon helpt bij het afnemen van de zelfafnameset. U krijgt hiervoor geen vergoeding vanuit het bevolkingsonderzoek.

Er is veel (internationaal) onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van de zelfafnameset. De zelfafnameset en het uitstrijkje presteren in het bevolkingsonderzoek niet exact hetzelfde, maar zijn beiden betrouwbaar.

Daarnaast worden de uitkomsten van de HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus)-test binnen de praktijk van het bevolkingsonderzoek gemonitord, zodat eventuele verschillen tijdig worden gesignaleerd.

Voor het opsporen van baarmoederhalskanker zijn beide methoden effectief en betrouwbaar.  

Nee, als een cliënt al een zelfafnameset heeft gebruikt, is de uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek niet langer geldig. In de volgende ronde krijgt de cliënt weer een uitnodiging en kan dan opnieuw kiezen tussen een uitstrijkje of zelfafnameset. Bij een HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus)-positieve uitslag van de zelfafnameset is het wel noodzakelijk dat diegene een uitstrijkje laat maken om de cytologische beoordeling te kunnen doen.

Als iemand klachten heeft, kan een indicatief uitstrijkje gemaakt worden.

We verwachten dat er meer dan voorheen gebruik gemaakt zal worden van de zelfafnameset. Dit betekent dat het aantal primaire uitstrijkjes waarschijnlijk zal afnemen.

Uitstrijkjes na een HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus)-positieve zelfafnameset zullen juist vaker gaan voorkomen.

Omdat het aantal uitstrijkjes mogelijk vermindert, maar de uitstrijkjes die wel gemaakt worden juist degenen betreft met een hoger risico op een afwijkingen, is het erg belangrijk dat de kwaliteit van de uitstrijkjes goed is.

We adviseren doktersassistentes die uitstrijkjes maken jaarlijks de e-learning te doorlopen. Ook is volgens schattingen een minimum van 10 uitstrijkjes per jaar nodig om voldoende bekwaam te blijven.