Hieronder geven we antwoord op enkele veelgestelde vragen. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op.

 

Voor veelgestelde vragen over het verwijsbeleid zie pagina Verwijsschema.

Voor veelgestelde vragen over het uitnodigingsbeleid zie pagina Uitnodigingsschema.

De zelfafnameset is er vooral voor die personen die niet mee willen doen met een uitstrijkje omdat ze daar erg tegenop zien. Probeer de reden waarom te achterhalen. Soms is dit omdat diegene niet weet dat een uitstrijkje door een vrouw (vaak door de doktersassistente) gemaakt kan worden. Als een uitstrijkje door een vrouw bij uw huisartsenpraktijk niet mogelijk is, dan kan zij het uitstrijkje ook laten maken bij een andere praktijk.

Heeft iemand een andere reden en ziet zij heel erg op tegen het uitstrijkje? Dan kunt u diegene het advies geven mee te doen met de zelfafnameset.
Het is belangrijk om te vertellen:

  • Dat de zelfafnameset zelf thuis wordt afgenomen en door diegene zelf wordt opgestuurd naar het laboratorium. Diegene ontvangt ook zelf de uitslag. U als huisarts ontvangt deze niet.
  • Dat de zelfafnameset alleen wordt getest op HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus) humaan papillomavirus. Als er HPV gevonden wordt, is alsnog een uitstrijkje bij de huisarts nodig voor een test op afwijkende cellen (cytologische beoordeling). Bij 8 procent van de deelnemers die meedoen met de zelfafnameset is dat nodig. 

Het kan zijn dat iemand belt voor vragen over de zelfafnameset. Bijvoorbeeld over hoe diegene deze kan aanvragen en hoe deze te gebruiken. Ook vraagt diegene soms of de huisarts de zelfafnameset wil afnemen.

Het is aan u of u deze persoon helpt bij het afnemen van de zelfafnameset. U krijgt hiervoor geen vergoeding vanuit het bevolkingsonderzoek.

Er is veel (internationaal) onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van de zelfafnameset. De zelfafnameset en het uitstrijkje presteren in het bevolkingsonderzoek niet exact hetzelfde, maar zijn beiden betrouwbaar.

Soms is HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus) maar heel beperkt in het lichaam aanwezig. Er is in die gevallen een kleine kans dat de zelfafnameset HPV niet opspoort, terwijl een uitstrijkje dat wel zou doen. Als er maar zo weinig virus aanwezig is in het lichaam, is dat in de meeste gevallen niet erg.

Na gebruik van de zelfafnameset (met daarna het uitstrijkje vanwege aanwezigheid van HPV) worden er iets minder deelnemers naar de gynaecoloog doorverwezen dan na het afnemen van een uitstrijkje.

Bij een uitstrijkje wordt ook heel beperkte aanwezigheid van HPV al opgespoord. Je wordt met een uitstrijkje dus vaker doorverwezen, ook als er uiteindelijk niets aan de hand blijkt te zijn. Het aantal onterechte doorverwijzingen is bij het uitstrijkje dus ook groter. 

Voor het opsporen van baarmoederhalskanker zijn beide methoden effectief en betrouwbaar.