Bij het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker zijn verschillende professionals betrokken; zij voeren ieder een deel van het bevolkingsonderzoek uit. In het uitvoeringskader voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker staat hiervan een uitgebreide beschrijving.

Uitvoeringskader baarmoederhalskanker

Huisartsenpraktijken

Kerntaken

 • Informeren, vragen beantwoorden en counseling.
 • Anamnese en afname van het uitstrijkje.
 • Meegeven van het materiaal aan de koerier naar het laboratorium.
 • Informeren en adviseren over de uitslag bij vrouwen met een pap3a of hoger.
 • Verwijzen van de vrouw naar de gynaecoloog en inlichten over de procedure.
 • Informeren van vrouwen met een Pap3a2 of hoger die nog niet bij de gynaecoloog zijn geweest.

Huisartsen kunnen voor alle praktische vragen over de uitvoering van het bevolkingsonderzoek (bestellen van labformulieren of potjes of factureren etc), bij de screeningsorganisatie terecht.

Meer informatie

Deskundigheidsbevordering

Voor huisartsen en doktersassistenten is deskundigheidsbevordering ontwikkeld. Hierin wordt aandacht besteed aan de organisatie en werkzaamheden, maar vooral aan de begeleiding van en voorlichting aan vrouwen.

 • Overzicht deskundigheidsbevordering
 • Basisscholing Cervixscreening BSCBasisscholing Cervixscreening
 • Vervolgscholing Cervixscreening 
 • E-learning Cervixscreening

Laboratoria

Voor de uitvoering van  het primair proces is het laboratorium verantwoordelijk voor:

 • Het administreren, bewerken van de monsters van het primair onderzoek en controle-onderzoek.
 • Het analyseren van de hrHPVhoog risico Humaan papillomavirus bij het primair onderzoek en ZASzelfafnameset zelfafnameset.
 • Het beoordelen van de cytologie na een positieve hrHPV en bij controle onderzoek.
 • Het controleren van de follow-up van vrouwen met een pap3a2 of hoger.
 • Het vrijgeven van de uitslagen.

Meer informatie

 

Gynaecologen

Voor de uitvoering van het primair proces is de gynaecoloog verantwoordelijk voor:

 • Het uitvoeren van de diagnostiek.
 • Het behandelen in de zorg.
 • Het controleren na de behandeling.

Meer informatie

NVOG richtlijn Cervicale intra epitheliale neoplasie (CIN AIS en VAIN) (op de onderdelen die van toepassing zijn verklaard)

Screeningsorganisaties

Voor de uitvoering van het primair proces is de screeningsorganisatie verantwoordelijk voor:

 • Het selecteren van de doelgroep die in aanmerking komt voor een uitnodiging of herinnering van het primair en controle-onderzoek.
 • Het uitnodigen van de doelgroep voor het primair onderzoek en/of controle-onderzoek.
 • Het versturen van een éénmalige heroverwegingsbrief aan de doelgroep die zich eerder hebben afgemeld.
 • Het herinneren van de doelgroep voor het primair onderzoek of het controle-onderzoek.
 • Op verzoek van de vrouw opsturen van de zelfafnameset.
 • Versturen van de uitslag aan de vrouw.