Bij het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker zijn verschillende professionals betrokken; zij voeren ieder een deel van primair proces uit. De kerntaken staan hier kort samengevat. In het uitvoeringskader voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker staat een uitgebreide beschrijving.

Uitvoeringskader baarmoederhalskanker

Bevolkingsonderzoek Nederland

In de uitvoering van het primair proces is Bevolkingsonderzoek Nederland verantwoordelijk voor:

 • Het selecteren van de doelgroep die in aanmerking komt voor een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek.
 • Het uitnodigen (en herinneren) van de doelgroep voor deelname aan het bevolkingsonderzoek.
 • Het opsturen van de zelfafnameset.
 • Het versturen van de uitslag aan de deelnemer en de huisartspraktijk.

Huisartsenpraktijken

In de uitvoering van het primair proces is de huisartspraktijk verantwoordelijk voor:

 • Het informeren over het bevolkingsonderzoek, vragen beantwoorden en counseling van de doelgroep van het bevolkingsonderzoek.
 • De anamnese en afname van het uitstrijkje.
 • Het informeren en adviseren van deelnemers bij een uitslag van pap3a of hoger.
 • Het verwijzen van deelnemers naar de gynaecoloog voor vervolgonderzoek.

Huisartspraktijken kunnen voor alle praktische vragen over de uitvoering van het bevolkingsonderzoek bij Bevolkingsonderzoek Nederland terecht.

Meer informatie

Screeningslaboratoria

In de uitvoering van het primair proces is het screeningslaboratorium verantwoordelijk voor:

 • De logistiek van afnamepakketten naar huisartspraktijken.
 • De logistiek van uitstrijkjes van huisartspraktijken naar het screeningslaboratorium.
 • De ontvangst en registratie van uitstrijkjes en zelfafnamesets.
 • Het opwerken van zelfafnamesets.
 • De HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus)-analyse op uitstrijkjes en zelfafnamesets.
 • De cytologische beoordeling na een HPV-positieve uitslag.
 • De cytologische beoordeling van controle-uitstrijkjes.
 • Het vrijgeven van de uitslagen van het screeningsonderzoek.

Meer informatie

 

Gynaecologen

In de uitvoering van het primair proces is de gynaecoloog verantwoordelijk voor:

 • Het uitvoeren van (nadere) diagnostiek en behandelen van doorverwezen deelnemers.
 • Het adviseren over surveillance na behandeling.
 • De terugverwijzing van patiënten naar het bevolkingsonderzoek.

Meer informatie