Om optimale publieke waarden te bewerkstelligen is het belangrijk kaders te stellen en helderheid te geven in de rollen, taken en verantwoordelijkheden van partijen bij het bevolkingsonderzoek.

Deze rollen, taken en verantwoordelijkheden van partijen zijn vastgelegd in:

Het Beleidskader Bevolkingsonderzoek naar kanker

Het Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker

Het Beleidskader Bevolkingsonderzoek naar Kanker

Het Beleidskader Bevolkingsonderzoeken naar Kanker (BBK Beleidskader Bevolkingsonderzoeken naar kanker (Beleidskader Bevolkingsonderzoeken naar kanker)) geeft een overzicht van de door het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) vastgestelde wettelijke en beleidsmatige met betrekking tot de bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker. Dit document beschrijft eveneens de samenwerking van de partijen die betrokken zijn bij de voorbereiding van, besluitvorming over en uitvoering van de bevolkingsonderzoeken naar kanker.

Het Beleidskader vormt daarmee de basis voor de nadere uitwerking van de uitvoeringskaders van de betreffende bevolkingsonderzoeken.

Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker

Het Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker beschrijft hoe het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker moet worden uitgevoerd. Het geeft een beschrijving van het primair proces, de rolverdeling van de betrokken partijen en de kwaliteitseisen waaraan elke partij of de uitvoering moet voldoen.

Het Uitvoeringskader is opgesteld voor alle professionals die betrokken zijn bij:

  • de coƶrdinatie en uitvoering van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en aansluitende diagnostiek en behandeling/ surveillance;
  • de kwaliteitsborging, monitoring en evaluatie van het bevolkingsonderzoek.

Het Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker gaat uit van de wettelijke en beleidsmatige kaders die voor de bevolkingsonderzoeken naar kanker gelden.

Bijlagen uitvoeringskader