Om optimale publieke waarden te bewerkstelligen is het belangrijk kaders te stellen en helderheid te geven in de rollen, taken en verantwoordelijkheden van partijen bij het bevolkingsonderzoek.

Deze rollen, taken en verantwoordelijkheden van partijen zijn vastgelegd in:

Het Beleidskader Bevolkingsonderzoek naar kanker

Het Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker

Het Beleidskader Bevolkingsonderzoek naar kanker

Het Beleidskader Bevolkingsonderzoeken naar kanker (BBKBeleidskader Bevolkingsonderzoeken naar kanker) geeft een overzicht van de door het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vastgestelde wettelijke en beleidsmatige kaders over de bevolkingsonderzoeken naar kanker. Het beschrijft de samenwerking van de partijen die betrokken zijn bij de voorbereiding van, besluitvorming over en uitvoering van de bevolkingsonderzoeken naar kanker.

Het beleidskader vormt hiermee de basis voor de nadere uitwerking van de uitvoeringskaders van de betreffende bevolkingsonderzoeken.

Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker

Het Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker beschrijft het bevolkingsonderzoek uitgevoerd moet worden.

Dit uitvoeringskader is voor alle (medisch) professionals die betrokken zijn bij:

De regionale coördinatie en uitvoering van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en aansluitende diagnostiek en behandeling/ surveillance.

Kwaliteitsborging, monitoring en evaluatie van het bevolkingsonderzoek.

Het Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker is samengesteld onder verantwoordelijkheid van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu -CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek Centrum voor Bevolkingsonderzoek  met advies van de Programmacommissie Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker. Het bevat de relevante richtlijnen, protocollen en generieke kaders.

Bijlagen uitvoeringskader

Juridisch kader

Het juridisch kader is van toepassing op de uitvoering van alle drie de bevolkingsonderzoeken naar kanker en op de gegevensuitwisseling met, en aansluiting op de zorg.

De informatie in het voorlichtingsmateriaal over de privacy is gebaseerd op het juridisch kader.