Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker valt onder de regie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). De jaarlijkse landelijke monitoring van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker wordt in opdracht van het RIVM verricht door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNLIntegraal kankercentrum Nederland). Daarnaast verzorgt het Landelijk Evaluatieteam Baarmoederhalskanker (LEBA) van het Erasmus MCErasmus University Medical Center de landelijke evaluatie.

Jaarlijkse monitor

Het IKNLIntegraal kankercentrum Nederland monitort in opdracht van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de prestaties van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Jaarlijks levert IKNL een rapportage op met daarin  de belangrijkste uitkomsten van het bevolkingsonderzoek in vergelijking met de voorgaande jaren. In deze rapportage, de Monitor genoemd, zijn onder meer prestaties over deelname, het aantal verwijzingen en het aantal gevonden afwijkingen opgenomen. De resultaten zijn gebaseerd op een gedefinieerde set indicatoren uit het Datawarehouse baarmoederhalskanker van IKNL.

Landelijke evaluatie

Het Landelijk Evaluatieteam Baarmoederhalskanker voert verdiepende analyses uit. Deze evaluatie-activiteiten hebben verschillende doelstellingen. Zo geeft het weer in welke mate het bevolkingsonderzoek heeft bijgedragen aan de waargenomen daling van baarmoederhalskankersterfte, maar ook de nadelige effecten van het bevolkingsonderzoek (bijvoorbeeld overdiagnose, fout-positieve screeningsuitslagen). Hierbij wordt gebruik gemaakt van het speciaal ontwikkelde MISCAN-The Microsimulation Screening Analysismodel.
De resultaten van deze verdiepende analyses worden periodiek door opgeleverd in de vorm van een Landelijke Evaluatie.