Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker valt onder de regie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De jaarlijkse landelijke monitoring van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker wordt in opdracht van het RIVM verricht door het Integraal Kankercentrum Nederland ( IKNL Integraal kankercentrum Nederland (Integraal kankercentrum Nederland)). Daarnaast verzorgt het Landelijk Evaluatieteam Baarmoederhalskanker (LEBA) van het Erasmus MC Erasmus University Medical Center (Erasmus University Medical Center) de landelijke evaluatie.

Jaarlijkse monitor

Het IKNL Integraal kankercentrum Nederland (Integraal kankercentrum Nederland) monitort in opdracht van het RIVM de prestaties van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Jaarlijks levert IKNL een rapportage op met daarin  de belangrijkste uitkomsten van het bevolkingsonderzoek in vergelijking met de voorgaande jaren. In deze rapportage, de Monitor genoemd, zijn onder meer prestaties over deelname, het aantal verwijzingen en het aantal gevonden afwijkingen opgenomen. De resultaten zijn gebaseerd op een gedefinieerde set indicatoren uit het Datawarehouse baarmoederhalskanker van IKNL.

Landelijke evaluatie

Het Landelijk Evaluatieteam Baarmoederhalskanker voert verdiepende analyses uit. Deze evaluatie-activiteiten hebben verschillende doelstellingen. Zo geeft het weer in welke mate het bevolkingsonderzoek heeft bijgedragen aan de waargenomen daling van baarmoederhalskankersterfte, maar ook de nadelige effecten van het bevolkingsonderzoek (bijvoorbeeld overdiagnose, fout-positieve screeningsuitslagen). Hierbij wordt gebruik gemaakt van het speciaal ontwikkelde MISCAN- The Microsimulation Screening Analysis (The Microsimulation Screening Analysis)model.
De resultaten van deze verdiepende analyses worden periodiek opgeleverd in de vorm van een Landelijke Evaluatie.