We onderzoeken of u HPV heeft. HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus) is bijna altijd de oorzaak van baarmoederhalskanker. Als u HPV heeft, onderzoeken we ook of u afwijkende cellen in de baarmoederhals heeft.

Er zijn verschillende soorten HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus): HPV-typen met een hoog risico op baarmoederhalskanker en HPV-typen met een matig risico op baarmoederhalskanker. In het bevolkingsonderzoek screenen we op alle soorten HPV die baarmoederhalskanker kunnen veroorzaken. Het verder onderzoek na het bevolkingsonderzoek (controle-uitstrijkje bij de huisarts of verwijzing naar de gynaecoloog) hangt af van het gevonden HPV-type in combinatie met de beoordeling van de cellen.

Binnen vier weken na het maken van het uitstrijkje of het opsturen van de zelfafnameset krijgt u de uitslag via een brief van Bevolkingsonderzoek Nederland.


Uitslag uitstrijkje

Als u meedoet met het uitstrijkje, krijgt u een van de volgende uitslagen:

Er is geen HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus) gevonden. Dit betekent dat u een laag risico heeft op baarmoederhalskanker. Er is geen verder onderzoek nodig.

Wanneer krijgt u een nieuwe uitnodiging?
-    Bent u 30, 35, 45 of 55 jaar als u deze uitslag heeft gekregen? Dan ontvangt u over 5 jaar een nieuwe uitnodiging. 
-    Bent u 40 of 50 jaar als u deze uitslag heeft gekregen? Dan ontvangt u over 10 jaar weer een uitnodiging.
-    Bent u 60 jaar als u deze uitslag heeft gekregen? Dan ontvangt u geen nieuwe uitnodiging meer voor dit bevolkingsonderzoek.

Klachten 
Krijgt u voor de volgende uitnodiging (een van) de volgende klachten? Neem dan contact op met uw huisarts.

 • Bloedingen tijdens of vlak na seks.
 • Bloedingen na de overgang, bijvoorbeeld als u al meer dan een jaar niet ongesteld bent geweest
 • Bloedingen tussen twee menstruatieperiodes in.
 • Ongewone afscheiding uit uw vagina.

Er is HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus) gevonden. Er zijn geen afwijkende cellen gevonden. HPV kan de cellen in uw baarmoederhals veranderen. Een nieuw uitstrijkje over 12 maanden is daarom belangrijk. Dan kunnen we uw cellen weer controleren. 

Controle-uitstrijkje over 12 maanden
U krijgt over 12 maanden een uitnodiging van Bevolkingsonderzoek Nederland voor een controle-uitstrijkje bij de huisarts. Het controle-uitstrijkje wordt onderzocht op afwijkende cellen. Hierdoor weten we of de cellen in uw baarmoederhals gezond zijn of dat toch verder onderzoek nodig is. Het controle-uitstrijkje wordt dan niet meer getest op HPV. De kans is namelijk groot dat u nog steeds HPV heeft. Het duurt namelijk ongeveer 2 jaar voordat uw lichaam het virus opruimt.

Een HPV-infectie hoeft niet erg te zijn. Meestal ruimt het lichaam het virus zelf weer op. 80% van de mannen en vrouwen raken in hun leven wel eens besmet met HPV.

Bent u gevaccineerd tegen HPV, dan is er een heel kleine kans dat u toch HPV krijgt. De HPV-vaccinatie beschermt namelijk tegen de 2 typen HPV, die het vaakst baarmoederhalskanker veroorzaken. Er zijn echter ook nog andere HPV-typen die baarmoederhalskanker kunnen veroorzaken. In het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker screenen we op al deze typen.

Bent u ongerust omdat u een HPV-infectie heeft? Lees de informatie over HPV en de veelgestelde vragen. Als u zich zorgen blijft maken, bespreek dit dan met uw huisarts.

 • Bloedingen tijdens of vlak na seks.
 • Bloedingen na de overgang, bijvoorbeeld als u al meer dan een jaar niet ongesteld bent geweest.
 • Bloedingen tussen twee menstruatieperiodes in.
 • Ongewone afscheiding uit uw vagina.

Er is HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus) gevonden en er zijn licht afwijkende cellen gevonden. Dit is niet ernstig en heeft geen behandeling nodig. Het lichaam ruimt licht afwijkende cellen meestal zelf op. Een nieuw uitstrijkje over 12 maanden is wel belangrijk. Dan kunnen we uw cellen weer controleren.

Controle-uitstrijkje over 12 maanden
U krijgt over 12 maanden een uitnodiging van Bevolkingsonderzoek Nederland voor een controle-uitstrijkje bij de huisarts. Het controle-uitstrijkje wordt onderzocht op afwijkende cellen. Hierdoor weten we of de licht afwijkende cellen in uw baarmoederhals zijn opgeruimd door het lichaam, of dat toch verder onderzoek nodig is.

Het controle-uitstrijkje wordt dan niet meer getest op HPV. De kans is namelijk groot dat u nog steeds HPV heeft. Het duurt namelijk ongeveer 2 jaar voordat uw lichaam het virus opruimt.

Een HPV-infectie is meestal niet erg. Vaak ruimt het lichaam het virus zelf weer op. 80% van de mannen en vrouwen raken in hun leven wel eens besmet met HPV.

Maakt u zich zorgen omdat u een HPV-infectie heeft? Lees de informatie over HPV en de veelgestelde vragen. Als u zich zorgen blijft maken, bespreek dit dan met uw huisarts.

Heeft of krijgt u (een van) de volgende klachten? Neem dan contact op met uw huisarts:

 • Bloedingen tijdens of vlak na seks.
 • Bloedingen na de overgang, bijvoorbeeld als u al meer dan een jaar niet ongesteld bent geweest.
 • Bloedingen tussen twee menstruatieperiodes in.
 • Ongewone afscheiding uit uw vagina.

Er is HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus) gevonden. Ook zijn er afwijkende cellen gevonden. U heeft daardoor een grotere kans op baarmoederhalskanker. Afwijkende cellen kunnen een voorstadium van baarmoederhalskanker zijn. Een voorstadium is nog geen baarmoederhalskanker en is meestal goed te behandelen. Door het voorstadium te behandelen is baarmoederhalskanker te voorkomen.

Verder onderzoek bij de gynaecoloog is nodig. De gynaecoloog kijkt hoe ernstig de afwijkingen zijn in de baarmoederhals. Zo kan de gynaecoloog zien of een behandeling nodig is en welke behandeling nodig is.

Een enkele keer heeft iemand met deze uitslag baarmoederhalskanker. Door er vroeg bij te zijn kan baarmoederhalskanker vaak beter worden behandeld. En zijn de gevolgen meestal minder ernstig.

Uw huisarts kan u meer vertellen over de uitslag. Ook kunt u contact opnemen met de huisarts als u ongerust bent over deze uitslag.

Maak een afspraak bij de huisarts voor een verwijzing naar de gynaecoloog. De huisarts bespreekt met u naar welke gynaecoloog u gaat. De huisarts maakt een verwijsbrief voor de gynaecoloog. In deze brief staat voor de gynaecoloog belangrijke informatie uit uw patiëntendossier. U kunt met uw huisarts bespreken wat voor u belangrijk kan zijn bij het bezoek aan de gynaecoloog.

Het uitstrijkje was niet goed te beoordelen. Dat komt bijvoorbeeld doordat er te weinig cellen waren of doordat er te veel bloed in het uitstrijkje zat. Er is daarom een nieuw uitstrijkje nodig. U krijgt het advies om over 6 weken opnieuw een uitstrijkje te laten maken. Ook dit uitstrijkje is gratis voor u. U maakt daarvoor zelf een afspraak bij de huisarts en neemt dan uw uitslagbrief met de stickers mee.

Bij 1 op de 100 vrouwen is het uitstrijkje niet goed te beoordelen

 


Uitslag zelfafnameset

Als u meedoet met de zelfafnameset zijn er 3 uitslagen mogelijk:

Er is geen HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus) gevonden. Dit betekent dat u een laag risico heeft op baarmoederhalskanker. Er is geen verder onderzoek nodig.

Wanneer krijgt u een nieuwe uitnodiging?

 • Bent u 30, 35, 45 of 55 jaar als u deze uitslag heeft gekregen? Dan ontvangt u over 5 jaar een nieuwe uitnodiging. 
 • Bent u 40 of 50 jaar als u deze uitslag heeft gekregen? Dan ontvangt u over 10 jaar weer een uitnodiging.
 • Bent u 60 jaar als u deze uitslag heeft gekregen? Dan ontvangt u geen nieuwe uitnodiging meer voor dit bevolkingsonderzoek.

Heeft of krijgt u (een van) de volgende klachten? Neem dan direct contact op met uw huisarts:

 • Bloedingen tijdens of vlak na seks.
 • Bloedingen na de overgang, bijvoorbeeld als u al meer dan een jaar niet ongesteld bent geweest.
 • Bloedingen tussen 2 menstruatieperiodes in.
 • Ongewone afscheiding uit uw vagina.

Er is HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus) gevonden. HPV is een virus dat de cellen in uw baarmoederhals kan veranderen. Bijna iedereen heeft een keer HPV. Dat is niet erg. Bijna altijd ruimt het lichaam het virus zelf op. Soms lukt dit niet. Dan kunnen afwijkende cellen en uiteindelijk baarmoederhalskanker ontstaan.

Met een zelfafnameset kan het laboratorium uw cellen niet beoordelen. Met de zelfafnameset kunnen ze alleen kijken of er HPV gevonden is.
Als er HPV is gevonden, is het belangrijk om een afspraak bij de huisarts te maken voor een uitstrijkje. Met een uitstrijkje kan beoordeeld worden of de cellen in uw baarmoederhals gezond zijn.

Het uitstrijkje is gratis. Neem hiervoor wel uw uitslagbrief mee naar de afspraak. De stickers zijn nodig bij het onderzoek.

De huisarts krijgt de uitslag van de zelfafnameset niet. Daarom is het belangrijk dat u zelf de afspraak maakt.

Er is een nieuwe afname nodig. Het materiaal was niet goed te beoordelen. Dit komt soms voor.

U krijgt met de uitslagbrief een nieuwe zelfafnameset om materiaal af te nemen. U kunt ook naar uw huisarts voor een uitstrijkje als u dat liever wilt. U kunt dan bellen of mailen met Bevolkingsonderzoek Nederland. U vraagt dan om een herdruk van de uitnodigingsbrief met stickers. 


Uitslagen na controle-uitstrijkje

Heeft u een controle-uitstrijkje laten maken omdat in het eerste onderzoek HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus) of HPV met licht afwijkende cellen is gevonden? Dan zijn er twee uitslagen mogelijk:

U heeft een controle-uitstrijkje laten maken om te kijken of de cellen van de baarmoederhals gezond zijn. Er zijn geen afwijkingen gevonden in de baarmoederhals. Dit betekent dat u een laag risico heeft op baarmoederhalskanker. Er is geen verder onderzoek nodig.

Er is in het controle-uitstrijkje niet gekeken of het HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus) nog aanwezig was. De kans is groot dat u nog steeds HPV heeft. Het duurt namelijk ongeveer 2 jaar voordat uw lichaam het virus opruimt.

Wanneer krijgt u een nieuwe uitnodiging?

 • Bent u 30, 35, 40, 45, 50 of 55 jaar als u deze uitslag heeft gekregen? Dan ontvangt u over 5 jaar een nieuwe uitnodiging. 
 • Bent u 60 jaar als u deze uitslag heeft gekregen? Dan ontvangt u over 5 jaar nog eenmaal een uitnodiging.
 • Bent u 65 jaar als u deze uitslag heeft gekregen? Dan ontvangt u geen nieuwe uitnodiging meer voor dit bevolkingsonderzoek.

Heeft of krijgt u (een van) de volgende klachten? Neem dan direct contact op met uw huisarts:

 • Bloedingen tijdens of vlak na seks.
 • Bloedingen na de overgang, bijvoorbeeld als u al meer dan een jaar niet ongesteld bent geweest.
 • Bloedingen tussen 2 menstruatieperiodes in.
 • Ongewone afscheiding uit uw vagina.

U heeft een controle-uitstrijkje laten maken om te kijken of de cellen van de baarmoederhals gezond zijn. Er zijn afwijkende cellen gevonden. U heeft daardoor een hoger risico op baarmoederhalskanker. Het is belangrijk dat u voor vervolgonderzoek naar de gynaecoloog gaat. De gynaecoloog kijkt hoe ernstig de afwijkingen zijn in de baarmoederhals. Zo kan de gynaecoloog zien of en welke behandeling nodig is.

Verwijzing
Maak een afspraak bij de huisarts voor een verwijzing. Uw huisarts kan u meer vertellen over de uitslag. Ook kunt u contact opnemen met de huisarts als u ongerust bent over deze uitslag. De huisarts bespreekt met u naar welke gynaecoloog u gaat. De huisarts geeft u een verwijsbrief mee. In deze brief staat voor de gynaecoloog belangrijke informatie uit uw patiëntendossier. U kunt met uw huisarts bespreken wat voor u belangrijk kan zijn bij het bezoek aan de gynaecoloog.


Veelgestelde vragen over de uitslagen en het verwijsschema

Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat we u na 12 maanden beter kunnen controleren dan na 6 maanden. Een controle-uitstrijkje na 12 maanden geeft het lichaam voldoende tijd om de infectie of licht-afwijkende cellen op te ruimen. Na een jaar kunnen we ook beter zien of de HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus)-infectie de cellen in de baarmoederhals heeft veranderd.

Ja, dit is veilig. Heeft het lichaam de afwijkende cellen niet zelf opgeruimd en zijn de (lichte) afwijkingen nog aanwezig, dan zijn deze goed te behandelen. De ontwikkeling van afwijkende cellen naar baarmoederhalskanker duurt namelijk lang, wel 10 tot 15 jaar.

Maak een afspraak met uw huisarts als u tussen uw eerste onderzoek en het controle-uitstrijkje een van de volgende klachten heeft:

 • bloedingen vlak na seks;
 • bloedingen na de overgang, bijvoorbeeld als u al meer dan een jaar niet ongesteld bent geweest;
 • bloedingen tussen twee menstruatieperiodes in;
 • ongewone afscheiding uit uw vagina Maak dan een afspraak met uw huisarts.

Een eerdere controle is niet nodig. De termijn van 12 maanden is veilig. Als u toch eerder een uitstrijkje wilt dan kunt u hiervoor overleggen met uw huisarts. Die kan aangeven of een uitstrijkje op indicatie nodig is. Dit valt buiten het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. U moet zelf de kosten betalen.