Vier weken na het maken van het uitstrijkje of het opsturen van de zelfafnameset is de uitslag bekend. U krijgt de uitslag van het onderzoek via een brief van uw screeningsorganisatie.


Uitslag uitstrijkje

Als u meedoet met het uitstrijkje zijn er 6 uitslagen mogelijk:

Er is geen HPVhumaan papillomavirus gevonden. Dit betekent dat u geen verhoogde kans heeft op baarmoederhalskanker en geen verder onderzoek nodig heeft.

91 op de 100 vrouwen krijgen deze uitslag

 

 

 

De uitslag geeft geen volledige zekerheid, maar met deze uitslag is de kans dat u bij de volgende ronde baarmoederhalskanker heeft erg klein.

Volgende uitnodging

 • Bent u 30, 35, 45 of 55 jaar als u deze uitslag heeft gekregen? Dan ontvangt u over 5 jaar een nieuwe uitnodiging.
 • Bent u 40 of 50 jaar als u deze uitslag heeft gekregen? Dan ontvangt u over 10 jaar weer een uitnodiging.
 • Bent u 60 jaar als u deze uitslag heeft gekregen? Dan ontvangt u geen nieuwe uitnodiging meer voor dit bevolkingsonderzoek. 
 • U kunt bij twijfels of klachten altijd contact opnemen met uw huisarts.

Klachten 

Krijgt u voor de volgende uitnodiging (een van) de volgende klachten? Neem dan contact op met uw huisarts.

 • Bloedingen tijdens of vlak na seks.
 • Bloedingen na de overgang, bijvoorbeeld als u al meer dan een jaar niet ongesteld bent geweest
 • Bloedingen tussen twee menstruatieperiodes in.
 • Ongewone afscheiding uit uw vagina.

Er zijn geen afwijkende cellen gevonden. Dat betekent dat er geen aanwijzingen zijn voor baarmoederhalskanker of een voorstadium daarvan. 
Er is wel HPVhumaan papillomavirus gevonden. Meestal ruimt het lichaam dit virus binnen 2 jaar zelf weer op. Als dit niet gebeurt, dan kunnen de cellen in uw baarmoederhals veranderen. Daarom is het belangrijk dat u over 6 maanden nog een keer een uitstrijkje laat maken om dit te laten controleren. Het laboratorium bekijkt dan of de cellen in uw baarmoederhals nog steeds gezond zijn.

6% - 6 op de 100 vrouwen krijgen deze uitslag

 

 

 

Controle-uitstrijkje over 6 maanden

U krijgt over 6 maanden een uitnodiging voor een controle-uitstrijkje bij de huisartsenpraktijk. Het controle-uitstrijkje wordt onderzocht op afwijkende cellen. Hierdoor weten we of de cellen in uw baarmoederhals gezond zijn of dat toch verder onderzoek nodig is. Het uitstrijkje wordt niet meer getest op HPV. De kans is namelijk groot dat u nog steeds HPV heeft. Het duurt namelijk ongeveer 2 jaar voordat uw lichaam het virus opruimt.

Een HPV-infectie hoeft niet erg te zijn. 80% van de mannen en vrouwen raken in hun leven wel eens besmet met HPV. 

Bent u ongerust omdat u een HPV-infectie heeft? Lees de informatie over HPV en de veelgestelde vragen. Als u zich zorgen blijft maken, bespreek dit dan met uw huisarts. Vindt u het niet prettig dit met uw eigen huisarts te bespreken? U kunt met uw screeningsorganisatie bellen om dit te bespreken. 

U heeft een controle-uitstrijkje laten maken om te kijken of de cellen van de baarmoederhals nog steeds gezond zijn. Er zijn ook bij het controle-uitstrijkje geen afwijkende cellen gevonden. Dit betekent dat er geen aanwijzingen zijn voor baarmoederhalskanker of een voorstadium daarvan.

Er was eerder wel HPVhumaan papillomavirus gevonden. Er is in het controle-uitstrijkje niet gekeken of het HPV nog aanwezig was. De kans is groot dat u nog steeds HPV heeft. Het duurt namelijk ongeveer 2 jaar voordat uw lichaam het virus opruimt. Omdat er geen afwijkende cellen zijn gevonden, is de kans dat u bij de volgende ronde een voorstadium van baarmoederhalskanker of baarmoederhalskanker heeft erg klein. 

Bent u ongerust omdat u een HPV-infectie heeft? Lees de informatie over HPV en de veelgestelde vragen. Als u zich zorgen blijft maken, bespreek dit dan met uw huisarts. Vindt u het niet prettig dit met uw eigen huisarts te bespreken? U kunt met uw screeningsorganisatie  bellen om dit te bespreken. 

Wanneer krijgt u een nieuwe uitnodiging?

U ontvangt over 5 jaar een nieuwe uitnodiging. 

Heeft u (een van) de volgende klachten? Neem dan contact op met uw huisarts:

 • Bloedingen tijdens of vlak na seks.
 • Bloedingen na de overgang, bijvoorbeeld als u al meer dan een jaar niet ongesteld bent geweest.
 • Bloedingen tussen twee menstruatieperiodes in.
 • Ongewone afscheiding uit uw vagina.

Door het HPVhumaan papillomavirus zijn licht afwijkende cellen in uw baarmoederhals ontstaan. Dit maakt u misschien ongerust. Er zijn echter geen aanwijzingen dat u baarmoederhalskanker heeft. Het is wel belangrijk dat u zich verder laat onderzoeken door de gynaecoloog.

2% - 2 op de 100 vrouwen krijgen deze uitslag

 

 

 

 

Verder onderzoek bij de gynaecoloog

De gynaecoloog kijkt of er afwijkingen zijn aan de baarmoederhals. De kans is klein dat een behandeling nodig is. Vaak verdwijnen de afwijkende cellen vanzelf. Het afweersysteem van het lichaam ruimt de cellen op. 

Meestal is het advies van de gynaecoloog om na 6 of 12 maanden opnieuw terug te komen voor een uitstrijkje ter controle. Dan kijkt de gynaecoloog of de cellen in de baarmoederhals weer normaal zijn.

Verwijzing

Maak een afspraak bij de huisarts voor een verwijzing. De huisarts bespreekt met u naar welke gynaecoloog u gaat. De huisarts geeft u een verwijsbrief mee. In deze brief staat voor de gynaecoloog belangrijke informatie uit uw patiëntendossier. U kunt met uw huisarts bespreken wat voor u belangrijk kan zijn bij het bezoek aan de gynaecoloog.

Door het HPVhumaan papillomavirus zijn afwijkende cellen in uw baarmoederhals ontstaan. Dit maakt u misschien ongerust. Vaak gaat het om een voorstadium van baarmoederhalskanker. Een voorstadium is nog geen baarmoederhalskanker en is meestal goed te behandelen. Door behandeling kan baarmoederhalskanker worden voorkomen.

1% - 1 op de 100 vrouwen krijgen deze uitslag

 

 

 

 

Verder onderzoek bij de gynaecoloog

Heeft u deze uitslag gekregen, dan is het belangrijk u verder te laten onderzoeken bij de gynaecoloog [LINK]. De gynaecoloog kijkt hoe ernstig de afwijkingen zijn in de baarmoederhals. Zo kan hij of zij zien of en welke behandeling nodig is. 

Een enkele keer gaat het om baarmoederhalskanker. Door er vroeg bij te zijn kan baarmoederhalskanker vaak beter worden behandeld. En zijn de gevolgen meestal minder ernstig.

Verwijzing

Maak een afspraak bij de huisarts voor een verwijzing. Uw huisarts kan u meer vertellen over de uitslag. Hij of zij bespreekt met u naar welke gynaecoloog u gaat. De huisarts geeft u een verwijsbrief mee. In deze brief staat voor de gynaecoloog belangrijke informatie uit uw patiëntendossier. U kunt met uw huisarts bespreken wat voor u belangrijk kan zijn bij het bezoek aan de gynaecoloog.

Er is een nieuw uitstrijkje nodig. Het uitstrijkje was niet goed te beoordelen. Dat komt bijvoorbeeld doordat er te weinig cellen waren of doordat er te veel bloed in het uitstrijkje zat. U krijgt het advies om over 6 weken opnieuw een uitstrijkje te laten maken. Ook dit uitstrijkje is gratis voor u.

Bij 1 op de 100 vrouwen is het uitstrijkje niet goed te beoordelen

 


Uitslag zelfafnameset

Als u meedoet met de zelfafnameset zijn er 3 uitslagen mogelijk:

Er is geen HPVhumaan papillomavirus gevonden. Dit betekent dat u geen grotere kans heeft op baarmoederhalskanker. Er is geen verder onderzoek nodig. De uitslag geeft geen volledige zekerheid dat u geen voorstadium of baarmoederhalskanker heeft. De kans dat u bij de volgende ronde baarmoederhalskanker heeft is erg klein.

Volgende uitnodiging

 • Bent u 30, 35, 45 of 55 jaar als u deze uitslag heeft gekregen? Dan ontvangt u over vijf jaar een nieuwe uitnodiging.
 • Bent u 40 of 50 jaar als u deze uitslag heeft gekregen? Dan ontvangt u over 10 jaar een uitnodiging.
 • Bent u 60 jaar als u deze uitslag heeft gekregen? Dan ontvangt u geen nieuwe uitnodiging meer voor dit bevolkingsonderzoek. 
 • U kunt bij twijfels of klachten altijd contact opnemen met uw huisarts.

Heeft u (een van) de volgende klachten? Neem dan direct contact op met uw huisarts:

 • Bloedingen tijdens of vlak na seks.
 • Bloedingen na de overgang, bijvoorbeeld als u al meer dan een jaar niet ongesteld bent geweest.
 • Bloedingen tussen 2 menstruatieperiodes in.
 • Ongewone afscheiding uit uw vagina.

Er is HPVhumaan papillomavirus gevonden. Dit betekent dat u een verhoogd risico heeft op baarmoederhalskanker. HPV is een virus dat de cellen in uw baarmoederhals kan veranderen. Bijna iedereen heeft een keer HPV. Dat is niet erg. Bijna altijd ruimt het lichaam het virus zelf op. Soms lukt dit niet. Dan kunnen afwijkende cellen en uiteindelijk baarmoederhalskanker ontstaan.

Het is belangrijk om een afspraak bij de huisartsenpraktijk te maken voor een uitstrijkje. Dan wordt gekeken of de cellen in uw baarmoederhals er normaal uitzien. Het uitstrijkje is gratis. Neem hiervoor wel uw uitnodigingsbrief mee. 

Let op: vanwege privacyredenen krijgt alleen u de uitslag van het onderzoek. De uitslag van de zelfafnameset wordt dus niet naar uw huisarts gestuurd. De huisarts is namelijk niet de aanvrager van het onderzoek.

Er is een nieuwe afname met de zelfafnameset nodig. Het materiaal was niet goed te beoordelen. Dit komt soms voor. U krijgt een nieuwe zelfafnameset om materiaal af te nemen. U kunt ook naar uw huisarts voor een uitstrijkje.