Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker wordt uitgevoerd door de screeningsorganisatie onder regie van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

De screeningsorganisaties

www.bevolkingsonderzoeknederland.nl

Neem contact op met de screeningsorganisatie bij:

 • Vragen over uitnodigings- of uitslagbrief;
 • Aanvragen van de zelfafnameset;
 • Uitstellen of afmelden;
 • Praktische vragen over het bevolkingsonderzoek.

Klachten?

 • Heeft u een klacht over het maken van het uitstrijkje voor het bevolkingsonderzoek?
  Het uitstrijkje wordt meestal gemaakt in de huisartsenpraktijk door de doktersassistente of de huisarts. Als u een klacht hierover heeft, moet u dit bij uw huisartsenpraktijk indienen.
 • Heeft u een klacht over uw vervolgonderzoek?
  Het vervolgonderzoek valt niet meer onder het bevolkingsonderzoek. Het vervolgonderzoek wordt meestal gedaan door een specialist in het ziekenhuis. Als u een klacht hierover heeft, dan moet u dit indienen bij het betreffende ziekenhuis.
 • Heeft u een klacht over het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu?
  Heeft u een klacht over de voorlichtingsmaterialen over het bevolkingsonderzoek, zoals deze website, de filmpjes of de folders over het bevolkingsonderzoek? Of heeft u een klacht over dit bevolkingsonderzoek of het RIVM? Dien deze in bij het RIVM.

Meer informatie