In de huisartsenpraktijk wordt een uitstrijkje gemaakt. Het uitstrijkje wordt doorgestuurd naar een laboratorium. Laboranten en soms ook pathologen beoordelen het uitstrijkje. Hierbij wordt gekeken of er HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus) aanwezig is en of er afwijkende cellen in het uitstrijkje zitten. De cellen worden vergeleken met de uitslag van de cellen die zijn afgenomen in een eventuele vorige ronde van het bevolkingsonderzoek. Zo kan beter bekeken worden of er veranderingen in de cellen hebben plaatsgevonden.

De huisarts en het laboratorium moeten zich houden aan de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst)). 

Uw dossier, en dus uw persoonsgegevens, moeten 15 jaar bewaard worden. U kunt altijd om een kopie van uw dossier vragen. U kunt ook vragen om vernietiging van uw dossier. Dat kan wel gevolgen hebben voor uw eventuele verdere behandeling. Uw zorgverleners kunnen uw dossier dan niet meer inzien. Hierdoor kunnen zij deze niet gebruiken bij de verdere behandeling.

Het laboratorium bewaart de cellen van het uitstrijkje ook 15 jaar lang. De resultaten van het bevolkingsonderzoek en uw persoonsgegevens worden bewaard door de screeningsorganisatie. Deze worden ook 15 jaar lang bewaard.

Terug naar Privacy