Bewaken en verbeteren van de kwaliteit.

Er doen veel mensen mee aan het bevolkingsonderzoek. Het is daarom belangrijk om te controleren of het bevolkingsonderzoek nog steeds goed is en beter kan. Dat kan niet zonder ook uw gegevens daarbij te gebruiken. Soms gaat dat geheel anoniem en soms hebben kwaliteitsfunctionarissen toegang tot uw persoonsgegevens. Er zijn afspraken over wie welke persoonsgegevens mag inzien. Het nakomen van deze afspraken wordt gecontroleerd.

Terug naar Privacy