4 weken na het maken van het uitstrijkje of het nemen van de zelfafnameset is de uitslag bekend. U krijgt de uitslag van het onderzoek via een brief van uw screeningsorganisatie. Welke uitslagen zijn er mogelijk?

Uitslag uitstrijkje

Als u meedoet met het uitstrijkje zijn er 6 uitslagen mogelijk:

  1. Uitslag: geen HPV
  2. Uitslag: wel HPV en geen afwijkende cellen
  3. Uitslag controle uitstrijkje: geen afwijkende cellen op zes maanden
  4. Uitslag: wel HPV en licht afwijkende cellen
  5. Uitslag: wel HPV en afwijkende cellen
  6. Uitslag: onbeoordeelbaar

Uitslag zelfafnameset

Als u meedoet met de zelfafnameset zijn er 3 uitslagen mogelijk:

  1. Uitslag: geen HPV
  2. Uitslag: wel HPV
  3. Uitslag: onbeoordeelbaar

Vervolgonderzoek bij de gynaecoloog

Als er afwijkende cellen zijn gevonden, dan wordt u door de huisarts doorverwezen naar de gynaecoloog.

Uitslag: HPV, geen afwijkende cellen

Uitslag: HPV, afwijkende cellen