Het bevolkingsonderzoek darmkanker gaat geleidelijk van start. Wanneer u een uitnodiging ontvangt, hangt af van uw geboortejaar. U kunt dit in onderstaand overzicht opzoeken.

Let op:

Het uitnodigingsschema geeft op basis van uw geboortejaar de planning in welk jaar u een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek darmkanker kunt verwachten. In de praktijk kan van deze planning worden afgeweken. Dat gebeurt om de beschikbare capaciteit voor intakegesprekken en coloscopieën zo goed mogelijk te benutten en om de wachttijd en reistijd voor een intakegesprek en coloscopie niet te groot te laten zijn. Die beschikbare capaciteit verschilt per gebied. Bekijk voor meer informatie de veelgestelde vragen.

 

Wilt u een grote versie van de afbeelding? Wilt u een toelichting op het schema? Zie het uitnodigingsoverzicht.   De aantallen uit te nodigen mensen per jaar zijn indicatief, zoals genoemd in de Uitvoeringstoets van 2011.