De generieke industrie heeft voordeel van het bestaan van de Europese Farmacopee doordat men zich kan baseren op alom aanvaarde regels bij het ontwikkelen van geneesmiddelen.

De chemische eigenschappen van werkzame bestanddelen worden beschreven in de grondstofmonografie. Ook voor de kwaliteit van veel hulpstoffen wordt verwezen naar de Europese Farmacopee. Vervolgens worden ook voor producten kwaliteitseisen vastgelegd. Dit totaalplaatje aan regels bespaart de fabrikant ontwikkelingskosten en bevordert de uitwisselbaarheid van het generiek met het originele product. Het vereenvoudigde ontwikkelingsproces faciliteert daarnaast de snelheid waarmee generieke producten op de markt kunnen komen. Het registratieproces kan bovendien soepeler verlopen wanneer het een Ph. Eur Europese Farmacopee (Europese Farmacopee).-grondstof betreft, zeker wanneer men gebruik maakt van het certificatieschema. Dit alles past in het overheidsstreven om, waar mogelijk, kosteneffectieve zorg te realiseren.