Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft diverse vormen van informatiemateriaal ontwikkeld over griep en verkoudheid. Hieronder kunt u onder meer een folder, poster en vragen & antwoorden downloaden.

Het vermelden van een standaard disclaimer is de enige voorwaarde voor gebruik.

Handleiding

Griep en verkoudheid zijn besmettelijk. Goede hygiëne kan verspreiding en besmetting voorkomen. Houd uw hand of een zakdoek voor uw mond als u hoest of niest. Gebruik bij voorkeur een papieren zakdoek of tissue en gooi deze na één keer gebruik weg. Was vaak uw handen, óók na hoesten, niezen of snuiten.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu/Centrum Infectieziektebestrijding (CIb Centre for Infectious Disease Control) werkt aan het stroomlijnen en ondersteunen van eenduidige publiekscommunicatie over infectieziekten. Daarom stelt het CIb voorlichtingsmateriaal over infectieziekten beschikbaar, gericht op communicatie met een breed publiek. Iedereen kan gebruikmaken van deze breed gedragen basisinformatie. Met een kleine inspanning zijn tal van communicatiemiddelen op maat samen te stellen. Het doel is om (communicatie)professionals en andere intermediairs op het gebied van infectieziektebestrijding te voorzien van correcte en praktische communicatieconcepten.

Deze informatiematerialen hebben als thema Griep en Verkoudheid. Het materiaal is zorgvuldig samengesteld op grond van de beschikbare wetenschappelijke inzichten, de richtlijnen van de Landelijke Coördinatie Infectieziekten (LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding) en het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid), de wensen van beoogde gebruikers en de behoeften onder het publiek. De basis is een lijst met vragen en antwoorden. Deze is tot stand gekomen met medewerking van een multidisciplinaire werkgroep.

Uitgangspunten

De middelen zijn primair gericht op GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst-professionals die werken op het gebied van publiekscommunicatie over Griep en Verkoudheid: artsen infectieziekten, verpleegkundigen,  JGZ Jeugdgezondheidszorg-artsen, GVO Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding'ers, communicatiemedewerkers, etc. Naast deze primaire doelgroep staat het andere partijen vrij om gebruik te maken van de informatiematerialen bij publiekscommunicatie over Griep en Verkoudheid, bijvoorbeeld huisartsen, apotheken, drogisterijen, etc. Met behulp van de verschillende elementen kan voorlichtingsmateriaal samengesteld worden voor publieksdoelgroepen en intermediairs in de regio of voor een eigen doelgroep (ga naar de middelenmatrix). Bij de implementatie is het zinvol om zo veel mogelijk gebruik te maken van bestaande samenwerkingsrelaties met intermediairs.

Kernboodschap

Eenvoudige, praktische hygiënemaatregelen kunnen besmetting voorkomen. In de publiekscommunicatie is dan ook gekozen voor een kernboodschap met nadrukkelijk aandacht voor een uitvoerbaar handelingsperspectief. De kernboodschap is als volgt: Griep en verkoudheid zijn besmettelijk. Goede hygiëne kan verspreiding en besmetting voorkomen. Houd uw hand of een zakdoek voor uw mond als u hoest of niest. Gebruik bij voorkeur een papieren zakdoek of tissue en gooi deze na één keer gebruik weg. Was vaak uw handen, óók na hoesten, niezen of snuiten.

Een deel van het materiaal is al vormgegeven tot communicatiemiddelen; u hoeft slechts de adresgegevens en het logo van de eigen organisatie toe te voegen. De vormgegeven middelen vindt u zowel in full colour als in zwart/wit. Met het andere materiaal (platte teksten, illustraties) kunt u eenvoudig zelf een eindproduct samenstellen, eventueel in een eigen huisstijl. Op deze manier maakt u een communicatiepakket naar uw eigen wensen.

Voorwaarde voor gebruik


Alle producten zijn te gebruiken voor voorlichtingsdoeleinden. Eén van de onderstaande disclaimers moet echter wel vermeld worden. De lange disclaimer heeft de voorkeur. Bovendien moeten producten integraal gebruikt worden. Aanpassingen zijn alleen toegestaan als daarvoor toestemming is verleend. U kunt hiertoe contact opnemen met toolkits@rivm.nl

Disclaimer lang

'Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) coördineert in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport   de infectieziektebestrijding in Nederland. Het RIVM besteedt uiterste zorg aan actuele en correcte publieksinformatie. Dit doet het RIVM in nauwe samenwerking met de vakgroep voor Publiekscommunicatie over Infectieziekten, en deskundigen uit diverse organisaties en beroepsgroepen.
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.'
[Logo RIVM toevoegen]

Disclaimer kort

'Deze informatie is tot stand gekomen in samenwerking met het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), diverse organisaties en beroepsgroepen. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.'
[Logo RIVM toevoegen]

Links