3rd Symposium on crossroads between patient care and
public health
Strategies for the future: pandemics, molecular typing, vaccines & the internet

 

Datum Donderdag 8 maart 2012

Locatie Grand Hotel Karel V, Utrecht

Taal Engels

Doelgroep Internisten-infectiologen, kinderartsen-infectiologen, artsen-microbiologen, artsen infectieziektebestrijding, andere specialisten op het gebied van openbare gezondheidszorg, epidemiologen, degenen die in opleiding zijn voor deze specialismen en andere belangstellenden.

Doel Bij de aanpak van infectieziekten concentreren specialisten in het ziekenhuis zich veelal op de individuele patiënt en artsen infectieziektebestrijding van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) op groepen patiënten. Mede door het groeiende besef dat infectieziekten een continuüm in presentatie vormen, waarbij de klinische behandeling meer uitzondering dan regel is, krijgen specialisten in het ziekenhuis en artsen werkzaam in de public-healthsector in toenemende mate met elkaar te maken. De Vereniging voor Infectieziekten heeft daarom het initiatief genomen een periodiek symposium te organiseren waar de interacties tussen beide disciplines centraal staan. Na een geslaagde bijeenkomst in 2004 en 2008 wordt dit congres in 2012 voor de derde keer gehouden.

Accreditatie Accreditatie is aangevraagd bij de AbSg Accreditatiebureau Sociale geneeskunde (Accreditatiebureau Sociale geneeskunde), NIV Nederlandse Internisten Vereniging (Nederlandse Internisten Vereniging), NVK Nederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde (Nederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde) en NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie)

Programma en registratie http://www.congrescompany.com/

Inschrijven tegen gereduceerd tarief van € 150 is mogelijk tot uiterlijk 15 januari 2012. Vanaf 16 januari bedragen de inschrijfkosten € 225.

 

22e Transmissiedag infectieziekten
Resistentie, een gevoelige zaak

 

Antimicrobiële resistentie is een groeiend probleem, ook binnen de openbare gezondheidszorg. Na de opening door de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM zal worden ingegaan op verschillende onderwerpen binnen de resistentieproblematiek. Binnen het onderwerp bacteriële resistentie wordt aan de hand van GGD-casuïstiek, het ontstaan van antibioticaresistentie belicht en welke soorten bacteriële resistentie er zijn. Ook zal vanuit verschillende perspectieven worden ingegaan op de ESBL Extended spectrum beta-lactamases (Extended spectrum beta-lactamases)-problematiek. In het onderwerp virale resistentie komt de ontwikkeling van resistentie tegen antivirale middelen door virussen aan bod. De focus hierbij zal liggen op uitbraken van influenza. Tot slot wordt binnen het onderwerp parasitaire resistentie ingegaan op de problematiek rond resistente hoofdluizen. Binnen het programma is tevens ruimte gereserveerd voor posterpresentaties over infectieziekteonderzoek binnen de openbare gezondheidszorg.

Datum 20 maart 2012

Locatie Regardz Meeting Center Eenhoorn, Amersfoort

Doelgroep GGD-artsen en -verpleegkundigen, artsen-microbiologen, hygiënisten en andere professionals in de infectieziektebestrijding.

Programma Het definitieve programma en aanmeldingsformulier zullen binnenkort op www.rivm.nl/agenda worden geplaatst.

Deelnamekosten € 80,00

Meer informatie Gonnie.de.rooij@rivm.nl.