Kleine domeinschatters voor beleidsmakers (SMAP, S/133016) Brink, van den, dr. C.L. (Carolien)

Inleiding en motivatie

Vanaf 2015 krijgen gemeenten meer taken en grotere verantwoordelijkheden die van belang zijn voor de leefomgeving van mensen: de zogenaamde decentralisaties in het sociaal domein. Hierdoor hebben (lokale) beleidsmakers en zorginstellingen steeds meer informatie nodig over gezondheid gerelateerde indicatoren op kleiner geografisch niveau, zoals gemeenten, buurten of postcodegebieden. Het RIVM zou moeten anticiperen op deze veranderende informatiebehoefte van de lokale en nationale beleidsmakers. Dit versterkt zowel de relatie met regionale partners, als de positie van het RIVM als data autoriteit op het gebied van gezondheidsindicatoren.

Doel(en) en onderzoeksvragen

Het belangrijkste doel van het project is om gezondheid gerelateerde cijfers te schatten voor kleine geografische niveaus (small area estimates). Deze cijfers kunnen gebruikt worden om op lokaal niveau passend gezondheidsbeleid te maken en te voorzien in lokale zorgbehoeften. Een van de subdoelen is om de nieuwste statistische technieken toe te passen op bestaande modellen voor small area estimates en nieuwe databronnen te gebruiken die recent beschikbaar zijn gekomen. Ook de methoden voor imputatie (invoegen) van missende data en veranderingen van kleine geografische gebieden in de tijd en ruimte zullen worden verbeterd. Dit leidt tot beter gebruik van beschikbare data over gezondheid en gezondheid gerelateerd gedrag op kleiner geografisch niveau in verschillende RIVM projecten.

Aanpak en methoden

We krijgen inzicht in de laatste ontwikkelingen op het gebied van small area estimates door een literatuur review, een workshop en persoonlijke contacten met organisaties die voorop lopen bij deze ontwikkelingen. De statistische technieken die het best bij de RIVM projecten passen worden gebruikt. Het databestand van de Gezondheidsmonitor 2012, met ruim 384.000 respondenten, wordt gebruikt voor de small area estimates. Omgevingskenmerken worden ook aan het model toegevoegd, evenals gegevens van zorgverzekeraars (Vektis). Het model wordt gevalideerd, onder andere door het verwijderen van een gebied en de schatting voor dat gebied te vergelijken met de gemeten uitkomst.

Verwachte resultaten

Het resultaat van dit project is een model voor small area estimates. Dit model kan verschillende RIVM centra en projecten ondersteunen. Een ander product is de schattingen van gezondheidsindicatoren en gezondheid gerelateerd gedrag in kleine gebieden. De cijfers worden gepresenteerd in kaarten op de RIVM website en zijn input voor andere RIVM projecten. Er worden tenminste twee wetenschappelijke artikelen geschreven. Aan het eind van het project wordt een workshop georganiseerd waar de resultaten besproken worden met epidemiologen en beleidsmakers van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en.

Geplande producten

De producten zijn een model, schattingen van gezondheidsindicatoren op klein geografisch niveau, twee wetenschappelijke artikelen en een workshop.