Mijn infectieziekten en ik (S/111094) Oomen, dhr. A.J.M.M. (Ton)

Inleiding en motivatie

De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)) maakt patiënt-ervaringsverhalen van minder bekende infectieziekten in de vorm van filmpjes en/of teksten bij de LCI-richtlijnen infectieziektebestrijding. Deze richtlijnen zijn voor artsen en verpleegkundigen infectieziektebestrijding in de openbare gezondheidszorg. Bij de ontwikkeling van deze richtlijnen zijn nu geen patiënten betrokken. Daarom willen we graag het patiëntenperspectief bij 10 geselecteerde infectieziekten invullen door ervaringsverhalen op te tekenen.

Doelen

Het doel is om patiënten, hun omgeving én zorgverleners beter te informeren wat het betekent om de betreffende infectieziekte door te maken. Aan bod kunnen komen wat de impact is op iemands leven, wat normaal is en wat niet. Daarnaast is het streven de bekendheid van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) als laagdrempelig regionaal kenniscentrum voor infectieziekten te verbeteren.

Innovatieve aspecten

Op dit moment wordt het patiënten perspectief nog niet meegenomen in het ontwikkeltraject van de LCI-richtlijnen en patiënten informatie voor de infectieziektebestrijding. Het innovatieve is om het patiënten perspectief te combineren met een reactie van een professional. Daarmee verwachten we een realistisch beeld te geven van het doormaken van een infectieziekte.

Aanpak, externe partners, geplande resultaten en producten en verdienmodel

We gaan in dit project in een patiënten- en professionalspanel samenwerken met Thuisarts.nl van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG Nederlands Huisartsen Genootschap (Nederlands Huisartsen Genootschap)), de NPCF Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie) en GGD’en. De patiënten worden geworven via artsen en verpleegkundigen van verschillende GGD’en. De beoordeling De filmpjes en ervaringsverhalen zullen zowel op de website van het RIVM als op de website van thuisarts.nl gepubliceerd worden. Binnen 1 jaar zullen tien ervaringsverhalen/films worden uitgewerkt en opgeleverd over 10 verschillende infectieziekten.

Beoogd vervolg

Als tien filmpjes gepubliceerd zijn, gaan we op basis van gebruikerscijfers mogelijk ook uitbreiden, met nog meer filmpjes en geschreven ervaringsverhalen.