Inzicht in levensloop biedt aanknopingspunten voor preventie en zorg gericht op gezond ouder worden. Het RIVM maakt een kennissynthese en onderzoeksagenda.

Preventie over de levensloop

Wie wordt er gezond 80 en wie niet? Wat is de levensloop van iemand die gezond de 80 jaar haalt? En is die levensloop deels te voorspellen voor de geboorte? Wat kunnen de publieke gezondheidszorg en preventieve interventies op bepaalde momenten in de levensloop bijdragen aan die gezonde levensloop? Dat zijn de vragen die binnen het RIVM-brede thema 'Gezonde Levensloop' centraal staan. Voor het antwoord op die vragen wordt o.a. een kennissynthese en een onderzoeksagenda opgesteld. Het doel van deze kennissynthese Gezonde Levensloop is te komen tot een overzicht van kennis en kennishiaten over de bijdragen van preventie aan een gezonde levensloop. Dit overzicht zal leiden tot een onderzoeksagenda, die richting geeft aan nieuw onderzoek binnen het RIVM en nieuw te werven opdrachten en onderzoeksprojecten.

Gezond ouder worden staat hoog op de (inter)nationale beleidsagenda, en preventie om een gezonde levensloop te bevorderen wordt een steeds belangrijker volksgezondheidsthema. Door levensfasen in samenhang te bekijken krijgen we meer inzicht in wie in welke levensfase gezond is of blijft, wie gezondheidsproblemen heeft of krijgt, en welke achterliggende factoren/determinanten gedurende de levensloop een rol spelen. Een gezonde levensloop houdt in dat mensen gedurende opeenvolgende levensfasen optimaal functioneren, gezond zijn en zich gezond voelen. Gezondheid wordt hierbij breed gedefinieerd (WHO World Health Organization (World Health Organization )-definitie en definitie positieve gezondheid van Huber), en omvat dus ook aspecten van participatie en zelfredzaamheid. De factoren die de gezondheid over de levensloop beïnvloeden zijn zeer divers en dan gaat het om persoonsgebonden/biologische factoren, factoren in de fysieke en sociale omgeving, leefstijl en zorg (zie bijvoorbeeld model van Dahlgren en Whitehead).

De werkzaamheden van het RIVM-brede thema Gezonde Levensloop worden uitgevoerd door RIVM’ers afkomstig uit alle domeinen van het RIVM. Casper Schoemaker (G&M Gezondheid en Maatschappij (Gezondheid en Maatschappij)), Annemieke Spijkerman (VPZ Voeding, Preventie en Zorg (Voeding, Preventie en Zorg)) (projectleiders), Annemarie Buisman (IIV Immunologie van Infectieziekten en Vaccins (Immunologie van Infectieziekten en Vaccins)), Paul Fischer (DMG Department of Sustainability, Environment and health (Department of Sustainability, Environment and health)), Anneke Blokstra en Gerrie-Cor Herber (beide VPZ), Linda van Kerkhof en Martijn Dolle (beide GZB Gezondheidsbescherming (Gezondheidsbescherming)). Lieke Sanders en Mirjam Kretzschmar hebben dit RIVM-brede thema in hun CSO Chief Science Officer (Chief Science Officer)-portefeuille