Modelling the Impact of Demographic Change (DEMOD, S/113007) Boven, dhr. Dr. R.M. van (Michiel) (EPI Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten (Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten))

Inleiding en motivatie (inclusief maatschappelijk belang en innovatieve en strategische aspecten)

Immuniseringsprogramma’s vormen één van de meest effectieve interventies om de ziektelast van infectieziekten te verminderen. Evaluaties van de effectiviteit en kosteneffectiviteit van vaccinatieprogramma’s hebben tot op heden twee factoren niet in beschouwing genomen: de veranderende demografie van de bevolking in ontwikkelde landen en de dalende gezondheid in oudere leeftijdsgroepen vergeleken met jongere leeftijdsgroepen. In dit project worden deze factoren geïntegreerd in transmissiemodellen.

Doel(en) en onderzoeksvragen

Het doel van het project is het verbeteren van ons vermogen om de impact van demografische veranderingen en biologische veroudering op de dynamiek van infectieziekten te voorspellen. Hiertoe analyseren we modellen waarin demografische veranderingen en biologische veroudering zijn opgenomen. Het onderzoek verbetert ons begrip van de implicaties van demografische veranderingen op de ziektebelasting en de efficiëntie van vaccinatie voor specifieke ziekten.

Aanpak en methoden

We ontwerpen en analyseren transmissiemodellen voor gestructureerde populaties. Waar mogelijk zullen we analytische resultaten opleveren (dat wil zeggen wiskundig expliciet).

Verwachte resultaten

Een algemeen model voor het bestuderen van de dynamiek van besmettelijke ziekten in heterogeen verouderende populaties.

Geplande producten

- Een model met computercode
- Twee manuscripten die worden ingediend bij internationale tijdschriften