1,3-Butadieen, kortweg butadieen, is een kleurloos ontvlambaar gas met een benzine-achtige geur. Butadieen wordt als grondstof gebruikt voor de productie van synthetisch rubber in de autobandenindustrie en voor het maken van kunststoffen zoals nylon. Butadieen komt vrij in de atmosfeer bij industriële processen, bij bosbranden en bij het stoken van hout. Als butadieen eenmaal vrijkomt in de atmosfeer, wordt het onder invloed van licht snel afgebroken.

De belangrijkste bronnen waardoor mensen worden blootgesteld aan butadieen zijn tabaksrook en uitlaatgassen van motorvoertuigen.

1,3-Butadieen in tabaksrook

Butadieen komt in tabaksrook door de verbranding van tabak. Additieven in tabak, zoals cellulose, parafine en suikers zorgen ervoor dat er meer butadieen in de rook komt. Rokers krijgen butadieen binnen als ze een trekje nemen (hoofdstroomrook). Ook niet-rokers krijgen butadieen binnen wanneer ze passief meeroken (omgevingsrook).

Schadelijke gezondheidseffecten

Butadieen is een kankerverwekkende stof. Het is door het International Agency for Research on Cancer (IARCInternational Agency for Research on Cancer) ingedeeld als ‘kankerverwekkend voor de mens’ (Groep 1).  Langdurige blootstelling aan butadieen kan kanker veroorzaken in lymfe, bloed en bloedvormend weefsel, zoals de ziektes leukemie en lymfeklierkanker. Zowel rokers als meerokers hebben een verhoogde kans op het krijgen van deze ziektes. In proefdierstudies zijn naast kanker ook andere schadelijke gezondheidseffecten van butadieen gevonden, waaronder bloedarmoede en skeletafwijkingen.

Bronnen