Propyleenglycol is een uit aardolie gewonnen stof die geur- en smaakloos is en op veel verschillende manieren wordt gebruikt binnen de commerciële industrie.


Algemeen gebruik
Propyleenglycol wordt toegepast in de voedings-, cosmetische, farmaceutische en kunststofindustrie. Het wordt eveneens gebruikt om de namaakrook en mist te creëren die vaak in discotheken, theaters en televisieproducties wordt gezien.

Toepassing binnen de tabaksindustrie
Propyleenglycol in sigaretten wordt gebruikt als bevochtigingsmiddel; de stof houdt water vast en houdt zo de tabak vochtig, waardoor uitdroging wordt voorkomen.

Propyleenglycol wordt aangebracht op het filter of verwerkt in de tabak zelf en vormt in het algemeen tot aan 2,4% van het totale gewicht van één sigaret (dit geldt voor sigaretten die worden geproduceerd en verkocht binnen de EUEuropean Union ). In Nederland bedraagt de gemiddelde hoeveelheid propyleenglycol 1,3% van het totale gewicht van de tabak in één sigaret, met een maximum van 5,0%.

Schadelijke gezondheidseffecten
Het grootste deel van de propyleenglycol wordt tijdens het roken overgebracht naar de rook in hoeveelheden die groot genoeg zijn om de luchtwegen en ogen te irriteren. De stof bevindt zich ook in de rookpluim van een sigaret en dus kunnen zowel rokers als niet-rokers hieraan worden blootgesteld.

Blootstelling aan propyleenglycol wordt beschouwd als mogelijke veroorzaker van gezondheidsproblemen, omdat het naast de bovengenoemde irritaties ook schadelijke stoffen vormt tijdens verbranding. Het gaat hier onder andere om de chemische stof propeenoxide, die door het International Agency for Research on Cancer (een vooraanstaand instituut in kankeronderzoek) is geclassificeerd als mogelijk kankerverwekkend. 
 
Invloed op de rookverslaving
Op dit moment is er geen onderzoeksinformatie over mogelijk verband tussen propyleenglycol en rookverslaving. De stof helpt echter wel om de rook minder scherp en dus beter verdraagbaar te maken. Door toevoeging van dit additief levert de tabaksindustrie dus een sigaret die aantrekkelijker is en makkelijker rookt. Dit stimuleert de rookgewoonte en zo worden rokers uiteindelijk blootgesteld aan grotere hoeveelheden van de giftige stoffen die zich bevinden in sigarettenrook.

© Afbeelding: Federal Office of Public Health FOPHFederal Office of Public Health, Switserland