RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VCP 2007-2010 - Deel 2, Voedingsmiddelen (NEVO-codes)

Dit zijn de resultaten van de consumptie van (groepen) voedingsmiddelen, zowel voor de totale studiepopulatie als afzonderlijk voor de gebruikers. De resultaten zijn ook in te zien voor de groepen kinderen en volwassenen, of opgesplitst naar geslacht binnen leeftijdsgroepen, opleiding of gewichtsklasse en naar plaats en moment van consumptie. De tabellen bevatten alle relevante NEVO-codes binnen de EPIC-Soft-voedingsmiddelen(sub)groepen. In de lijst van nevo-codes in EPIC-Soft-classificatie is weergegeven tot welke EPIC-Soft voedingsmiddelengroepen en -subgroepen de NEVO-codes zijn geordend.

 

Download

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Tabellen & grafieken / VCP / Basis 2011 / VCP 2007-2010 - Deel 2, Voedingsmiddelen (NEVO-codes)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu