Fabel 4: Er zijn meer nadelen bij het bevolkingsonderzoek borstkanker dan voordelen. Voor het bevolkingsonderzoek worden de nadelen onderschat, de voordelen overschat.

Aan ieder bevolkingsonderzoek zitten voor- en nadelen. De Gezondheidsraad, een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan van het ministerie van VWS, onderzoekt of de voordelen voor een grote groep mensen groter zijn dan de nadelen.

In haar recente advies heeft de Gezondheidsraad aangegeven dat het bevolkingsonderzoek borstkanker nog steeds loont (5). De Gezondheidsraad doet haar uitspraak op populatieniveau. Voor een individuele vrouw kunnen bepaalde voor- of nadelen specifiek lichter of zwaarder wegen. Op basis van de geboden informatie kan zij een eigen keuze maken om wel of niet deel te nemen. Op de website vindt u de voor- en nadelen.

Terug naar Fabels en Feiten


Literatuurlijst:

5. VWS. Adviesaanvraag bevolkingsonderzoek borstkanker. 2012.

Home / Onderwerpen / B / Bevolkingsonderzoek borstkanker / Feiten en Fabels over bevolkingsonderzoek borstkanker / Fabel 4: Er zijn meer nadelen bij het bevolkingsonderzoek borstkanker dan voordelen. Voor het bevolkingsonderzoek worden de nadelen onderschat, de voordelen overschat.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu