Feit 5: Vrouwen die regelmatig meedoen met het bevolkingsonderzoek verminderen het risico om te overlijden aan borstkanker met de helft.

Vrouwen die regelmatig meedoen aan het bevolkingsonderzoek hebben ongeveer de helft minder kans om te overlijden aan borstkanker. In een case-control studie werd een daling van 49% in sterfte gevonden in de leeftijdscategorie 50-74 jaar door het bevolkingsonderzoek.

In deze studie is ook voor specifieke leeftijdsgroepen onderzocht wat de effectiviteit van het bevolkingsonderzoek is. Voor jongere vrouwen (50-69 jaar) ligt het percentage op 39% afname van borstkankersterfte door het bevolkingsonderzoek. Voor oudere vrouwen (70-75 jaar) ligt dit percentage op 84% afname, dit komt doordat zij vaker hebben deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek (2-4). Onderzoek naar de effectiviteit van het bevolkingsonderzoek is echter lastig, zie meer informatie Feit 1.

Terug naar Feiten en Fabels


Literatuurlijst:

2. Otto SJ, Fracheboud J, Verbeek AL, Boer R, Reijerink-Verheij JC, Otten JD, et al. Mammography screening and risk of breast cancer death: a population-based case-control study. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2012;21(1):66-73.
3. Paap E, Holland R, den Heeten GJ, van Schoor G, Botterweck AA, Verbeek AL, et al. A remarkable reduction of breast cancer deaths in screened versus unscreened women: a case-referent study. Cancer Causes Control. 2010;21(10):1569-73.
4. van Schoor G, Moss SM, Otten JD, Donders R, Paap E, den Heeten GJ, et al. Increasingly strong reduction in breast cancer mortality due to screening. Br J Cancer. 2011;104(6):910-4.

Home / Onderwerpen / B / Bevolkingsonderzoek borstkanker / Feiten en Fabels over bevolkingsonderzoek borstkanker / Feit 5: Vrouwen die regelmatig meedoen met het bevolkingsonderzoek verminderen het risico om te overlijden aan borstkanker met de helft.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu