Nut van het bevolkingsonderzoek

Aan ieder bevolkingsonderzoek zitten voor- en nadelen. Het bevolkingsonderzoek borstkanker is ingevoerd omdat de voordelen van het bevolkingsonderzoek voor de totale doelgroep groter bleken dan de nadelen.

  1. Zijn de voordelen van het bevolkingsonderzoek borstkanker groter dan de nadelen?
  2. Hoeveel vrouwen sterven er minder per jaar door het bevolkingsonderzoek borstkanker?
  3. Ik heb in de media gehoord dat met het bevolkingsonderzoek te weinig sterfgevallen door borstkanker worden voorkomen. Hoe zit dat in Nederland?
  4. Ik heb gehoord dat vrouwen minder vaak overlijden aan borstkanker door een betere behandeling dan vroeger en niet doordat ze meedoen aan het bevolkingsonderzoek. Hoe zit dat?
  5. Waarom en wat adviseert de Gezondheidsraad de minister van VWS over het bevolkingsonderzoek borstkanker?
  6. Zijn de cijfers in jullie folder actueel?

1. Zijn de voordelen van het bevolkingsonderzoek borstkanker groter dan de nadelen?

Aan ieder bevolkingsonderzoek zitten voor- en nadelen. Voordat een bevolkingsonderzoek wordt ingevoerd, wordt onderzocht of de voordelen voor een groep mensen in totaal opwegen tegen de nadelen. Het bevolkingsonderzoek borstkanker is destijds ingevoerd omdat de voordelen van het bevolkingsonderzoek voor de totale doelgroep groter bleken dan de nadelen. Daarom biedt de overheid het bevolkingsonderzoek aan. Afhankelijk van uw  persoonlijke situatie, kan de balans tussen voordelen en nadelen anders zijn. U maakt daarom zelf de keuze of u wel of niet aan het bevolkingsonderzoek wilt deelnemen. Informatie over het bevolkingsonderzoek en de voordelen en nadelen hiervan zijn op deze website te vinden.

Bekijk de korte film 'Wat zijn de nadelen?'

Naar boven

2. Hoeveel vrouwen sterven er minder per jaar door het bevolkingsonderzoek borstkanker?

Door het bevolkingsonderzoek sterven jaarlijks ongeveer 850 vrouwen minder aan borstkanker. Vrouwen die regelmatig meedoen aan het bevolkingsonderzoek hebben 50% minder kans te overlijden aan borstkanker dan vrouwen die niet meedoen.

Naar boven

3. Ik heb in de media gehoord dat met het bevolkingsonderzoek te weinig sterfgevallen door borstkanker worden voorkomen. Hoe zit dat in Nederland?

Uit onderzoek blijkt dat door het bevolkingsonderzoek in Nederland per jaar ongeveer 850 vrouwen minder aan borstkanker overlijden. De onderzoeken waarin wordt gemeld dat het bevolkingsonderzoek te weinig sterfgevallen voorkomt, komen uit het buitenland. Het nut van het bevolkingsonderzoek in andere landen is lastig te vergelijken met het nut van het bevolkingsonderzoek in Nederland. Dit komt door verschillen tussen het bevolkingsonderzoek in Nederland en de bevolkingsonderzoeken in andere landen. Zo is er een verschil tussen landen in de organisatie van het bevolkingsonderzoek. Ook is niet in alle landen de leeftijd waarop vrouwen worden uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek hetzelfde.

Bekijk de korte film 'Nederland ten opzichte van andere landen'

Naar boven

4. Ik heb gehoord dat vrouwen minder vaak overlijden aan borstkanker door een betere behandeling dan vroeger en niet doordat ze meedoen aan het bevolkingsonderzoek. Hoe zit dat?

Sinds de start van het bevolkingsonderzoek in 1989 is de behandeling van borstkanker veel beter geworden. De sterfte aan borstkanker is sinds dat jaar sterk gedaald. Dit komt voor ongeveer de helft door het bevolkingsonderzoek en voor de andere helft door een betere behandeling. Het is bekend dat vrouwen die regelmatig meedoen aan het bevolkingsonderzoek 50% minder kans hebben te overlijden aan borstkanker dan vrouwen die niet meedoen.

Naar boven

5. Waarom en wat adviseert de Gezondheidsraad de minister van VWS over het bevolkingsonderzoek borstkanker?

De Gezondheidsraad is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan. Het is de taak van de Gezondheidsraad om de regering te adviseren op het gebied van de volksgezondheid. Regelmatig vraagt de minister van VWS de Gezondheidsraad daarom advies over de bevolkingsonderzoeken. De minister heeft in juni 2012 de Gezondheidsraad gevraagd het bevolkingsonderzoek borstkanker te evalueren. De Gezondheidsraad heeft de stand van zaken in de wetenschap over het bevolkingsonderzoek borstkanker onderzocht en heeft uitspraken gedaan over het nut en de balans tussen voor- en nadelen in Nederland. Begin 2014 is het advies uitgebracht. Daarin staat dat het effect van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker is dat er minder vrouwen aan de ziekte overlijden, omdat deze eerder wordt opgespoord en behandeld. Belangrijkste nadeel van het onderzoek is dat het ook leidt tot overbodige behandelingen. Mede dankzij de organisatie van het bevolkingsonderzoek in Nederland wegen de voordelen van de screening op tegen de nadelen. Ook worden een aantal verbeterpunten genoemd. Zie het nieuwsbericht 'Bevolkingsonderzoek borstkanker loont’ voor meer informatie.

Naar boven

6. Zijn de cijfers in jullie folder actueel? 

Ja. Jaarlijks worden de website en de voorlichtingsfolders geactualiseerd met de informatie en de cijfers die op dat moment beschikbaar zijn. De jaarlijkse actualisatie wordt ook besproken met organisaties die betrokken zijn bij het bevolkingsonderzoek zoals de beroepsgroepen, de screeningsorganisaties, de patiëntenvereniging, wetenschappelijk onderzoekers etc.

Elk jaar krijgen ruim 1,3 miljoen vrouwen een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek. Ongeveer een miljoen van hen doen mee met het onderzoek. Informatie over de deelname cijfers per gemeente is te vinden op Volksgezondheidenzorg.info. In Nederland sterven ongeveer 3.000 vrouwen per jaar aan borstkanker. Door het bevolkingsonderzoek sterven jaarlijks ongeveer 850 vrouwen minder aan borstkanker.
Van elke 1.000 vrouwen die meedoen aan het bevolkingsonderzoek krijgen 975 vrouwen de uitslag dat er geen verdachte afwijking is gevonden. 25 vrouwen krijgen te horen dat er vervolgonderzoek nodig is. Na dit vervolgonderzoek in het ziekenhuis krijgen 7 van deze 25 vrouwen de uitslag borstkanker.

Naar boven

Vrouwen die meedoen aan bevolkingsonderzoek borstkanker

Home / Onderwerpen / B / Bevolkingsonderzoek borstkanker / Nut van het bevolkingsonderzoek

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu