Elektronische code in de strijd tegen resistente bacterieën

Antibioticaresistentie (ABRantibioticaresistentie) is een bedreiging voor de volksgezondheid. Als er niet effectief wordt opgetreden, brengen simpele operaties onaanvaardbare infectierisico’s met zich mee. Een nieuwe set labcodes versnelt en verbetert daarom de informatie-uitwisseling tussen RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en laboratoria. Lees meer.

Hygiëne en infectiepreventie is onderdeel van goede zorg

Een MRSAMethicillin-resistant Staphylococcus aureus Methicillin-resistant Staphylococcus aureus -uitbraak kost een verpleeghuis veel meer dan alleen maar geld en tijd. Dit bleek uit de openhartige bijdrage van Margreeth Kasper tijdens het congres Aanpak antibioticaresistentie in de ouderenzorg, 19 november in Nieuwegein. Het is dan ook goed dat het onderwerp antibioticaresistentie zoveel aandacht krijgt. Die aandacht blijft continu nodig. Lees meer.

Antibioticaresistentie in ouderenzorg

In het kader van de Europese Antibiotica Bewustwordingsdag organiseerde het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  samen met Vilans en het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Milieu Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Milieu  het congres ‘Aanpak antibioticaresistentie in de ouderenzorg’. Ruim 1000 zorgprofessionals kwamen maandag 19 november bijeen om zich in te zetten voor een gezamenlijke aanpak tegen antibioticaresistentie. Dat is nodig omdat antibioticaresistentie in de toekomst steeds vaker gaat voorkomen. Lees meer.

Nieuwe cijfers over antibioticaresistentie in Europa

Nieuwe cijfers over antibioticaresistentie (ABR antibioticaresistentie ) zijn nu beschikbaar in het vierde jaarrapport van het netwerk voor surveillance van antibioticaresistentie in Centraal-Azië en Oost-Europa (CAESARCentral Asian and Eastern European Surveillance of Antimicrobial Resistance Central Asian and Eastern European Surveillance of Antimicrobial Resistance ). Deze informatie is van onschatbare waarde voor het verkrijgen van inzicht in de omvang van ABR en het stellen van prioriteiten in de bestrijding ervan. Het CAESAR rapport is een van de activiteiten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) Europa in het kader van de Wereld Antibiotica Bewustwordingsweek. Het WGO-samenwerkingscentrum voor epidemiologie en surveillance van antibioticaresistentie van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  is medeauteur van het rapport. Lees meer.

Professionals zetten zich samen in tegen antibioticaresistentie

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu , ZonMwNederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie  en het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Milieu  organiseerden op 14 november een conferentie over antibioticaresistentie. Onderzoekers, beleidsmakers en praktijkprofessionals praatten over het thema ‘Van onderzoek naar praktijk en beleid. Wat kan jij er mee?!’. Lees meer.

‘Een knokpartij in je lijf’ toont het gevecht van antibiotica

Maandag 12 november gaat in ARTIS-Micropia tijdens de World Antibiotic Awareness Week 2018 ‘Een knokpartij in je lijf’ van start. Deze nieuwe route door het microbenmuseum laat zien wat antibiotica zijn, waar ze vandaan komen en wat antibioticaresistentie eigenlijk is. Ook ontdekken bezoekers wat de gevolgen van resistentie zijn voor de volksgezondheid, en wat ze zélf kunnen doen om antibioticaresistentie een halt toe te roepen. Lees meer.

Congres Aanpak antibioticaresistentie in de ouderenzorg op 19 november 2018

Antibioticaresistentie is een groeiend probleem in de ouderenzorg. Daarom organiseren het Ministerie van VWS, RIVM en Vilans op 19 november een conges Aanpak antibioticaresistentie in de ouderenzorg. De bijeenkomst is in het kader van de European Antibiotic Awareness Day. Meer informatie en inschrijflink vindt u op de congreswebsite

Congres Antibioticaresistentie; Van onderzoek naar praktijk en beleid. Wat kan jij er mee?! 14 November 2018

Op woensdag 14 november 2018, midden in de World Antibiotic Awareness Week 2018 organiseren RIVM, VWS en ZonMw de conferentie Antibioticaresistentie; Van onderzoek naar praktijk en beleid. Wat kan jij er mee?! Deze bijeenkomst wordt door Minsiter Bruno Bruins geopend.
Het programma, de inhoud van de workshops en het aanmelden vindt u op de congrespagina Lees verder.

Antibiotica worden vaak juist gebruikt, maar het kan nog beter

27 juni 2018: Huisartsen in Nederland schrijven minder vaak antibiotica voor. In ziekenhuizen is er geen daling te zien. Maar vergeleken met andere landen wordt er in ons land relatief weinig antibiotica voorgeschreven voor mensen. Ook het aantal bacteriën dat resistent is tegen antibiotica is de afgelopen jaren in ons land stabiel. Dat blijkt uit twee onderzoeksrapporten over antibioticagebruik en -resistentie in Nederland, bij mensen en dieren.

Bacteriofagen

28 mei 2018: kunnen bacteriofagen worden ingezet om infecties bij mensen te behandelen? Uit een rapport van het RIVM blijkt dat er nog te weinig onderzoek is gedaan om te bepalen of bacteriofagen daadwerkelijk effectief zijn. Bekijk ook het artikel van de NOSNederlandse Omroep Stichting.  

Onderzoek onder zwemmers in open water

9 mei 2018: Het RIVM doet onderzoek naar antibioticaresistente bacteriën in open water. Sportievelingen die meedoen aan een city swim of ander zwemevenement kunnen zich hiervoor aanmelden. www.rivm.nl/zwemmersstudie

ESBLExtended spectrum beta-lactamases-bacterien niet vaker bij vleeseters

1 mei 2018: Mensen die geregeld vlees eten dragen niet vaker ESBL-bacteriën bij zich dan vegetariers. Dat is de conclusie van een onderzoek onder mensen met verschillende eetpatronen. ESBL-bacterien maken stoffen die sommige antibiotica uitschakelen. Lees verder.

Resistente darmbacterien in rioolwater

26 april 2018: Resistente bacteriën zitten ook in rioolwater. We willen vaststellen wat de kans is dat iemand hieraan wordt blootgesteld. Daarom starten we een onderzoek onder medewerkers en omwonenden van rioolwaterzuiveringsinstallaties.  www.rivm.nl/onderzoekrioolwater

Onderzoek verpleeghuizen van start

26 maart 2018: Het RIVM start in samenwerking met regionale zorgnetwerken een groot landelijk onderzoek naar resistente bacteriën in verpleeghuizen. Het is de bedoeling dat ongeveer 300 verpleeghuizen verspreid over het hele land mee gaan doen. Lees verder.