Biociden zijn onder andere desinfectiemiddelen, conserveermiddelen en plaagbestrijdingsmiddelen. Voorbeelden van biociden zijn aangroeiwerende verf voor schepen, desinfectiemiddelen voor gebruik in ziekenhuizen, conserveermiddelen in verf of middelen tegen ongedierte in en om woningen.

Het RIVM verricht onderzoek naar specifieke vraagstukken rond biociden, zoals naar alternatieven voor biociden op basis van formaldehyde en naar alternatieven om aangroei op schepen tegen te gaan.

Kennisnetwerk Biociden

Het RIVM organiseert de uitwisseling van kennis over biociden in het Kennisnetwerk Biociden.

Biociden.nl

Het RIVM maakt de overheidsinformatie over biociden toegankelijk op de website biociden.nl.