Het bevolkingsonderzoek borstkanker is 1 van de 3 bevolkingsonderzoeken naar kanker. Op de volgende pagina's vindt u meer informatie over de organisatie, de financiën, borstkankerscreening in andere landen en de geschiedenis van het bevolkingsonderzoek borstkanker.

Organisatie

Het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is opdrachtgever voor alle bevolkingsonderzoeken. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verzorgt de landelijke aansturing en begeleiding. De screeningsorganisaties coördineren de regionale uitvoering. Lees verder: Organisatie

Financiën

De kosten van het bevolkingsonderzoek borstkanker worden nauwkeurig gevolgd. Lees verder: Financiën

Internationaal

Wereldwijd vindt in meer dan dertig landen georganiseerde borstkankerscreening plaats. In Nederland is sprake van een landelijk georganiseerd bevolkingsonderzoek. Lees verder: Internationaal

Geschiedenis

De jaren ’70 gingen in Nederland de eerste proefbevolkingsonderzoeken borstkanker van start. In 1990 werd het bevolkingsonderzoek landelijk ingevoerd. Lees verder: Geschiedenis