Soms kan op de borstfoto’s informatie te zien zijn waar niet specifiek naar werd gezocht. We spreken dan van nevenbevindingen. Het kan gaan om vergrote lymfeklieren, losse draden van een pacemaker of een lekkend of gescheurd borstimplantaat.

Wat gebeurt er bij een nevenbevinding? 

De screeningsradiologen beoordelen de borstfoto’s. Zij zoeken naar verdachte afwijkingen die borstkanker kunnen zijn. Hierbij kunnen zij onbedoeld een nevenbevinding vinden. Het hangt van de ernst van de nevenbevinding af wat met deze informatie wordt gedaan. 

Vergrote lymfeklieren

Op de borstfoto’s kunnen (een deel van) de okselklieren afgebeeld zijn. Soms zijn deze klieren vergroot. De oorzaak van vergrote lymfeklieren is meestal een ontsteking of beschadiging aan de hand of arm en is geen reden voor verwijzing voor mogelijke borstkanker. Bij uitzondering zouden de screeningsradiologen een lymfeklier kunnen zien waarvan zij inschatten dat deze (op termijn) ernstige schade oplevert of levensbedreigend zou kunnen zijn. Zij melden dit dan aan de huisarts. 

Losse draden van een pacemaker of ICD

Als een pacemaker wordt vervangen, kunnen oude draden niet altijd worden verwijderd en blijven deze achter. Hierdoor zien screeningsradiologen soms losse draden van een pacemaker op borstfoto’s, maar is er geen reden om dit te melden aan de huisarts. 
Heeft u een pacemaker/ICD en klachten die hiermee te maken hebben, dan dient u dit uiteraard te melden bij uw huisarts of cardioloog. 

Kijk hier (onder 'Veelgestelde vragen' vraag 5: meedoen met een implantaat) voor meer informatie.

Lekkend of gescheurd borstimplantaat

Voor borstimplantaten geldt dat zij geen leven lang mee gaan. Als u borstimplantaten heeft, is het daarom verstandig deze regelmatig te laten controleren. Dit onderhoud is uw eigen verantwoordelijkheid en die van de plastisch chirurg. Eventuele slijtage en/of lekkage die soms zichtbaar is op de borstfoto, wordt daarom niet gemeld aan de huisarts. Tot op heden melden de screeningsradiologen dit alleen bij vermoeden van (op termijn) ernstige schade en/of levensbedreiging aan de huisarts. 

In de Tweede kamer is een motie aangenomen waarin de regering wordt gevraagd te garanderen dat de nevenbevinding slijtage en/of lekkage van borstimplantaten actief wordt gemeld aan de huisarts. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft deze motie onder de aandacht gebracht van de organisaties die betrokken zijn bij het bevolkingsonderzoek borstkanker en gevraagd om hiermee rekening te houden in hun handelen. Daarnaast overleggen de betrokken beroepsgroepen op dit moment (juli-september 2019) verder met elkaar over de beste manier van omgaan met deze nevenbevinding, in overeenstemming met hun regels voor medisch professioneel handelen. Zodra dit bekend is wordt dit gemeld, onder andere via deze website.

Levensbedreigende nevenbevindingen

Als de screeningsradiologen een levensbedreigende nevenbevinding vinden, zullen zij dit melden aan de huisarts. De huisarts kan dan met u het gesprek hierover voeren. 

Nevenbevindingen worden bij toeval gevonden 

De screeningsradiologen zijn primair op zoek naar verdachte afwijkingen voor borstkanker in het borstweefsel en niet expliciet naar andere bevindingen. Dat betekent dat u er niet op kunt rekenen dat ‘toevals’bevindingen altijd gevonden worden.