Soms kan op de borstfoto’s informatie te zien zijn waar niet specifiek naar werd gezocht. We spreken dan van nevenbevindingen. Het kan gaan om vergrote lymfeklieren, losse draden van een pacemaker of een lekkend of gescheurd borstimplantaat.

Wat gebeurt er bij een nevenbevinding? 

De screeningsradiologen beoordelen de borstfoto’s. Zij zoeken naar verdachte afwijkingen die borstkanker kunnen zijn. Hierbij kunnen zij onbedoeld een nevenbevinding vinden. Het hangt van de ernst van de nevenbevinding af wat met deze informatie wordt gedaan. 

Vergrote lymfeklieren

Op de borstfoto’s kan (een deel van) de okselklieren afgebeeld zijn. Soms zijn deze klieren vergroot. De oorzaak van vergrote lymfeklieren is meestal een ontsteking of beschadiging aan de hand of arm en is geen reden voor verwijzing voor mogelijke borstkanker. Bij uitzondering zouden de screeningsradiologen een lymfeklier kunnen zien waarvan zij inschatten dat deze (op termijn) ernstige schade oplevert of levensbedreigend zou kunnen zijn. Zij melden dit dan aan de huisarts. 

Losse draden van een pacemaker of ICD

Als een pacemaker wordt vervangen, kunnen oude draden niet altijd worden verwijderd en blijven deze achter. Hierdoor zien screeningsradiologen soms losse draden van een pacemaker op borstfoto’s, maar is er geen reden om dit te melden aan de huisarts. 
Heeft u een pacemaker/ICD en klachten die hiermee te maken hebben, dan dient u dit uiteraard te melden bij uw huisarts of cardioloog. 

Lekkend of gescheurd borstimplantaat

Voor borstimplantaten geldt dat zij geen leven lang mee gaan. Als u borstimplantaten heeft, is het daarom verstandig deze regelmatig te laten controleren. Dit onderhoud is uw eigen verantwoordelijkheid en die van de plastisch chirurg. Eventuele slijtage en/of lekkage die soms zichtbaar is op de borstfoto, wordt daarom niet gemeld aan de huisarts. Alleen bij vermoeden van (op termijn) ernstige schade en/of levensbedreiging melden de screeningsradiologen dit aan de huisarts. 

Levensbedreigende nevenbevindingen

Als de screeningsradiologen een levensbedreigende nevenbevinding vinden, zullen zij dit melden aan de huisarts. De huisarts kan dan met u het gesprek hierover voeren. 

Nevenbevindingen worden bij toeval gevonden 

De screeningsradiologen zijn primair op zoek naar verdachte afwijkingen voor borstkanker in het borstweefsel en niet expliciet naar andere bevindingen. Dat betekent dat u er niet op kunt rekenen dat ‘toevals’bevindingen altijd gevonden worden.