Het indelen van mensen in groepen met een hoog en een laag risico op ziekte wordt ook wel risicostratificatie genoemd. Op dit moment is het nog niet mogelijk risicostratificatie toe te passen. Kennis hierover en de meetmethodiek zijn nog niet ver genoeg ontwikkeld.

Er vindt wel veel onderzoek op dit gebied plaats. Zo onderzoekt het Julius Centrum van het UMCUUniversitair Medisch Centrum Utrecht of het zinvol is om bij vrouwen met dicht borstweefsel (risicofactor voor borstkanker) een aanvullend MRImagnetic resonance imaging-onderzoek te doen naast de standaard screening (33).

Ook wordt onderzoek gedaan naar predictiemodellen voor borstkanker. Hierbij wordt, door te kijken naar meerdere risicofactoren, een risico op borstkanker bepaald over een afgebakende periode. Er bestaan diverse predictiemodellen voor borstkanker. Een voorbeeld is het Gail model. In het Gail model worden factoren zoals leeftijd, de leeftijd op het moment van het krijgen van het eerste kind en genetische informatie meegenomen (52-54). Op dit moment vindt onderzoek in Zweden en Groot-Brittannië plaats of dergelijke predictiemodellen kunnen worden toegepast binnen het bevolkingsonderzoek (55, 56).

Ook in Nederland is onderzoek gedaan naar risicostratificatie binnen het bevolkingsonderzoek borstkanker (57). De Gezondheidsraad heeft voor de lange termijn geadviseerd te onderzoeken of het bevolkingsonderzoek mogelijk efficiënter in te richten is door niet meer alle vrouwen eenzelfde screening te laten ondergaan, maar een verschillend aanbod te doen naar geschat risico op borstkanker (5).

Terug naar Feiten en Fabels


Literatuurlijst:

5. VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . Adviesaanvraag bevolkingsonderzoek borstkanker. 2012.
33. Julius Center. Denseaanvullende MRI screening bij vrouwen met hoge borstdensiteit Trial https://www.juliuscenter.com/dense/nl-nl/welkom/welkom [26-02-2019].
52. Banegas MP, Gail MH, LaCroix A, Thompson B, Martinez ME, Wactawski-Wende J, et al. Evaluating breast cancer risk projections for Hispanic women. Breast Cancer Res Treat. 2012;132(1):347-53.
53. Gail MH, Brinton LA, Byar DP, Corle DK, Green SB, Schairer C, et al. Projecting individualized probabilities of developing breast cancer for white females who are being examined annually. J Natl Cancer Inst. 1989;81(24):1879-86.
54. Gail MH, Costantino JP, Pee D, Bondy M, Newman L, Selvan M, et al. Projecting individualized absolute invasive breast cancer risk in African American women. J Natl Cancer Inst. 2007;99(23):1782-92.
55. Hall P, Eriksson M. Karolinska Mammography Project for Risk Prediction of Breast Cancer. Ongoing [3-12-2013]. Available from: http://karmastudy.org/ongoing-research/.
56. Evans G, Howell T, Stavrinos P, Dawe S, Fox J, Fox L. PROCAS study. Ongoing [3-12-2013]. Available from: https://preventbreastcancer.org.uk/breast-cancer-research/research-projects/early-detection-screening/procas/.
57. Broeders MJM. Breast cancer screening - from one-size-fits-all to a personalised risk-based approach. Ongoing [03-12-2013]. Available from: http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/breast-cancer-screening-from-one-size-fits-all-to-a-personalised-risk-based-approach/samenvatting/.